Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2879 (Tolerancija i poniznost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2879, 12 Rujan 1943

TOLERANCIJA I  PONIZNOST…


Da bi mogli primiti Moju Ljubav i Moju Milost, da bi bili podučeni od strane Mene, da biste mogli čuti Moju Riječ u srcu, nužna je maksimalna tolerancija i poniznost. Ljudi na Zemlji koji žele djelovati za Mene, moraju biti tolerantni (popustljivi) i ponizni, jer tako svjedoče Ljubav za Mene,da su prepuni Ljubavi za bližnjega i ne gledaju na njega arongantno, jer i oni su također Moja stvorenja. I jedino onda Ja Osobno mogu djelovati po njima, jer Ja sâm strpljiv iznad svake mjere i zato Sam hodao stazu na Zemlji u najdubljoj poniznosti, stazu na kojoj vi morate Mene slijediti. Stoga, morate se potruditi kao i Ja, te biti popustljivi i odnositi se sa vašim bližnjim s poniznošću u srcu. Morate štoviše tražiti Ljubav u njima, da ih zadobijete za sebe, trebate ih smatrati kao prijatelje što su zastranili u grijehu i zbog toga težiti da ih podučite prepuni strpljenja, tamo gdje su prijemčivi.

Morate ostati ponizni i ne uzdizati se u srcu nad njima, kada hodaju u grijehu. Ali se uvijek morate sjećati da morate podržavati (braniti) Istinu. Morate se čvrsto držati za nju, jednom kada ste prepoznali Istinu i primili ste je direktno od Mene, i ne trebate se plašiti pri protivnom izlaganju. Morate, prisjećajući se Moje Ljubavi, nastojati da prenosite bližnjima ono što ste prepoznali kao spasonosno za dušu, jer onda također sprovodite Ljubav. I ako ostanete vjerni svome uvjerenju, ako ne popustite pred grijehom, možete ipak ostati ponizni u srcu. Nitko ne može zahtijevati od vas da odbacite vašu poniznost, nitko ne može staviti pod upitno vašu toleranciju, ako želite uvijek i nanovo pomoći Istini na njezinome putu. Ali gdje ova Istina ne bude prihvaćena, gdje je duhovni otpor toliko velik, ne pokušavajte prisiljavati.

Istina mora govoriti Sâma za sebe, i Istina također govori za Sâmu sebe, čim čovjek pita za nju sa ozbiljnom voljom. I za ovo je opet nužna poniznost u srcu, duboki naklon bića pred Stvoriteljem i molitva za pomoći, onda poniznost biva posvjedočena, onda i on biva zahvaćen Mojom Milošću i on će ju prepoznati. Poniznima dajem Moju Milost (Mudre Izreke 3:34; Jakovljeva 4:6), i samo ponizan traži Istinu. Ali Istina vas obavezuje da ju branite. I stoga, poniznost prema Meni ne smije biti povrijeđena zbog toga, iako donositelj Istine ne popušta pred bližnjim koji hoda u grijehu. Ali vi se morate uvijek i neprestano vježbati u strpljivosti, te si uvijek zamišljati Moj zemaljski put, koji zahtjeva strpljivost u izuzetnoj mjeri i najvećoj Ljubavi.

Budite umiljati i strpljivi i imat ćete uspjeha čak i sa onima koji su vam se početno bili suprotstavili. Jer umiljatost i strpljivost su znaci Ljubavi, a Ljubav je snaga. I Ljubav pobjeđuje svaki otpor, jer niti jedna sila ne može njoj odoljeti.

AMEN

Spread the Truth