Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2878 (Znanje o djelovanju Duha u čovjeku… Izuzetna mogućnost za Boga da Sebe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2878, 10 Rujan 1943

ZNANJE O DJELOVANJU DUHA U ČOVJEKU… IZUZETNA MOGUĆNOST ZA BOGA DA SEBE OBJAVI…


Bog može Sebe objaviti u Riječi jedino nekolicini ljudi, budući je većina ljudi izgubila znanje o djelovanju Duha u ljudskom biću i stoga sebe ne pripremaju za slušanje Božanske Riječi unutar njih samih. Ovo je proces koji najprije zahtjeva vjerovanje u djelovanje Duha, ali ovo vjerovanje nedostaje u ljudima i oni mogu pristići do ovog znanja jedino kroz Ljubav. Budući će ova voditi njihove misli u ispravnom pravcu, i čovjek može također mentalno biti uveden u ovo znanje. Ali on nikada neće prepoznati ovo znanje kao djelovanje Duha i on sam neće biti u njega potpuno uvjeren. Međutim, Božji Duh želi sebe izraziti jasno i precizno… Bog želi Sebe objaviti ljudima, otud će im On govoriti… On će im dostaviti Njegovu Riječ… čim oni vjeruju u Njega, u Njegovu Ljubav, Njegovu mudrost i Njegovu svemoć. Budući će oni onda također željeti ući u kontakt sa Bogom, oni će započeti dijalog sa Njime i kao odgovor čuti Njegov glas u njima samima. Snaga Duha će im sebe komunicirati, i lucidno razumijevanje najraznovrsnijih predmeta će biti rezultat. Informacija o djelovanju Duha u čovjeku treba biti predana dalje ljudima ali u nju će se rijetko vjerovati, a ipak, bez vjere ono ne može biti doživljeno. Jedino čovjekova vrloduboka Ljubav će rezultirati u ovom vjerovanju, budući će onda Božji Duh djelovati u njemu i dati mu ideju da sluša na-unutra. Ovo je početak čovjekove aktualne poduke i stoga jedan uvod u najdublje znanje. Bog može jedino Sebe izraziti kada Mu se duboko privrženo srce okrene, ali onda će On dati/saopćiti Njegovu mudrost bez ograničenja…

Posljedično, djelovanje Duha je od najveće važnosti budući je to jedino sredstvo za pronalaženje Istine i prodiranje u najdublje dubine Božanske mudrosti. Otud je to jedino sredstvo za primanje informacije koja nikada ne bi mogla biti stečena racionalno, koja će priskrbiti čovjeku izvanredan uvid i znanje u odnosu na Boga i ljudsko biće, stvaranje i duhovno kraljevstvo… Vrloduboko razumijevanje je jedino moguće tamo gdje je Božji Duh sposoban djelovati, a ipak, djelovanje Duha zavisi jedino o čovjekovoj volji, budući ova najprije mora postati aktivna, ona mora ostvariti unutarnju promjenu ljudskog bića, koja je preduvjet za djelovanje Duha u čovjeku. Volja ljudskog bića mora odlučiti unaprijediti njegovu dušu, ona mora ponukati akcije Ljubavi, ona mora uspostaviti najunutarniji kontakt sa Bogom, i u svojoj nutrini ona mora slušati pažljivo kako bi čula Njegovu Riječ, koja mu je onda dana putem glasa Duha. Ali većina ljudi podbacuju slušati u svojoj nutrini, čak ako udovoljavaju svim drugim uvjetima, budući im nedostaje informacija da Bog Osobno djeluje u pobožnom ljudskom biću. Ovo je znanje bilo izgubljeno, i teško ih je uvjeriti da pravilo stave na probu… da udovolje svim uvjetima i onda pažljivo slušaju…

Iz ovog razloga Božanska Riječ je teško ikada transmitirana na Zemlju na najprirodniji način, tako što Bog govori ljudima, time što im Osobno predočava svu mudrost i podučava ih kao što učitelj podučava njegove studente. Ali čim ljudsko biće čini sve da bi percipirao djelovanje Duha, čim on sebe čini dostupnim za primanje time što svjesno sluša unutar sebe samoga, vrlo duboko znanje će mu biti učinjeno pristupačnim. Jer ovo znanje je naumljeno za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića, on ga treba predati dalje, on ga treba poduprijeti, on treba postati posrednik između Boga i ljudi, koji ne mogu biti adresirani od strane Njega Osobno budući su Ga oni nesposobni čuti… On treba postati distributor Istine na Zemlji, on treba pustiti da njegovo svjetlo svugdje sija i upoznati ljude sa Ljubavlju Boga, Koji se spušta na Zemlju u Riječi i nudi Istinu, budući laži, koje dovode u opasnost duše, trebaju biti otklonjene. On treba svjedočiti o Njegovoj mudrosti opisujući ljudima Božju vladavinu i akcije u stvaranju i duhovnom kraljevstvu, i on treba proglasiti Njegovu svemoć, koja ostvaruje štogod je odlučeno od strane Božje volje… On treba predstaviti Boga ljudima kao najsavršenije Biće kako bi potakao njihovu Ljubav spram Njega i potaknuo njihovu volju da sebe podrede ovom Biću, da Ga ljube i služe Mu za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth