Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2875 (Svaka razvojna faza je jedinstvena za vrijeme perioda spasenja… Utjelovljenje svjetlosnih bića… Misija – Dijete Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2875, 9 Rujan 1943

SVAKA RAZVOJNA FAZA JE JEDINSTVENA ZA VRIJEME PERIODA SPASENJA… UTJELOVLJENJE SVJETLOSNIH BIĆA… MISIJA – DIJETE BOŽJE…

Svaka faza duševnog razvoja se javlja samo jednom za vrijeme perioda spasenja čak ako duša i zanemari iskoristiti stanje slobodne volje. U tom slučaju faza razvoja prolazi bez rezultata za dušu i ona mora prihvatiti posljedice ovoga u duhovnom kraljevstvu. Ali potpuno Bogu-protivnom duhu, čiji otpor nije mogao biti slomljen za vrijeme beskonačno dugog zemaljskog razvoja, je ponovno dana mogućnost u novom periodu spasenja; gdje on može, utjelovljen u čvrstoj formi, živjeti kroz novu fazu razvoja u iznova započetom zemaljskom periodu. I onda je duhovnim supstancama, koje se u prisilnom stanju moraju ponovno razviti u ljudsku dušu, još jednom dozvoljeno okupirati ljudsko tijelo zbog svog konačnog testa volje. Ova re-inkarnacija se zaista može dogoditi ali proces ima takve ogromne implikacije da ljudima treba biti objašnjen kao nešto izuzetno zastrašujuće, iako je to također jedno djelo Božje milosti u svrhu oslobađanja duha nakon njegovog beskrajno dugog zarobljeništva.

Međutim, ideja da se duša ponovno re-inkarnira na istoj zemlji u svrhu završavanja svoga razvoja je obmanjujuća… Ako Bog vrati dušu iz duhovnog kraljevstva svjetla na Zemlju to je prosto djelo milosrdnosti/ljubaznosti pošto ova duša treba ispuniti zadatak oslobađanja ograničenog duha na Zemlji… Otud se jedno već potpuno savršeno/zrelo biće svjetla utjelovljuje na Zemlji da bi duhovno pomoglo drugima dok prividno mora napredovati na putu duhovnog razvoja poput svakog drugog bića. Povratak na Zemlju u svrhu ostvarivanja potpune zrelosti/savršenstva, da bi se ispravilo što je bilo zanemareno u prošlom zemaljskom životu, ne korespondira sa Božjom mudrošću pošto bi to omelo progresivni razvoj; povratak iz duhovnog u tjelesno stanje bi bilo nazadovanje i stoga (na)znak(a) dušine namjere da sebe udalji od Boga, i prema tome ne indicira duhovnu težnju. Oni koji teže ka Bogu uistinu imaju dovoljno mogućnosti u duhovnom kraljevstvu, gdje duh sebe može dokazati i tako sazrijeti i dalje se razviti.

U drugu ruku, visoko razvijena duhovna bića koja još nisu ostvarila stupanj sinovstva Božjeg, mogu postati Božje dijete putem utjelovljenja na Zemlji u svrhu misije, što je uvijek povezano sa izuzetno teškim životnim uvjetima i potrebuje ranije ostvaren poseban stupanj zrelosti u onostranom. Učenje o re-inkarnaciji je učenje koje su izmislili ljudi koje kao takvo korespondira sa njihovim željama i prema tome je opet i iznova branjeno/zaštićeno pošto mnogi ljudi više nisu u stanju ispravno razumjeti istinu od gore i stoga ju mijenjaju da bi se uklopila u njihove želje. Jer njihova žudnja za ovim zemaljskim svijetom je i dalje prejaka i misao da će im biti dozvoljeno vratiti se na Zemlju je umirujuća i utješna. Ali ovo učenje je prepreka za duhovni razvoj ljudskog bića i prema tome će morati biti opet i iznova pobijano/opovrgavano od strane onih koji će širiti čistu istinu.

AMEN

Spread the Truth