Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2873 (Učenje o re-inkarnaciji je obmanjujuće… Zakon…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2873, 7 Rujan 1943

UČENJE O RE-INKARNACIJI JE OBMANJUJUĆE… ZAKON…

Božanski zakoni su vječno nepromjenjivi, i sav uzvišeniji razvoj u tjelesnom kao i u duhovnom kraljevstvu protiče u skladu sa tim zakonima. Postoje tjelesne i duhovne tvorevine najrazličitijih vrsta… i njihova jedina svrha je voditi duh koji je udaljen od Boga nazad k Njemu. Pa ipak svaka faza razvoja je drugačija kao i pojedinačne tvorevine. One će tako uvijek biti nastanjene duhovima čiji stupanj zrelosti se slaže sa njihovom prirodom. Sve dok se duh kroz tjelesno stvaranje kreće u prisilnom stanju uvijek će postojati postepeni razvoj… Međutim, zastoj/mirovanje ili nazadovanje/pad u razvoju se može pojaviti za vrijeme konačne etape tjelesne tvorevine kao ljudskog bića… ali na kraju ljudskog života duh će neopozivo ući u onostrano gdje nikakve tjelesne tvorevine više ne postoje. Zastoj (u razvoju) ili nazadovanje se mogu dogoditi čak i u duhovnom kraljevstvu pošto biće zadržava svoju slobodnu volju koja je, međutim, značajno oslabljena ako je ostvarila jedino nizak stupanj zrelosti/savršenstva. Slično kao i u zemaljskom životu, viši razvoj u duhovnom kraljevstvu također ovisi o aktivnosti, a ova aktivnost jeste i mora ostati potpuno nejasna ljudima na Zemlji budući da ne mogu shvatiti njezin značaj… a u što se s druge strane vjeruje kako ovisi o zemaljskim tvorevinama.

U stvari, ljudi vjeruju kako svaka aktivnost zahtjeva zemaljske, to jest, tjelesne/materijalne, tvorevine. Posljedično tome oni podržavaju gledište da će se duša vratiti u kraljevstvo gdje je ranije zanemarila svoj uzvišeniji razvoj, da će se vratiti na Zemlju da bi nastavila tamo gdje je prekinula (ili ‘gdje se zaustavila’)… da ona može nastaviti svoje prekinuto razvojno napredovanje bilo kada sve do konačnog savršenstva… I ova pretpostavka dovodi do učenja koje ne zadovoljava istinu ali koje svugdje nalazi odobravanje i prema tome je široko rasprostranjeno… do učenja o re-inkarnaciji na Zemlji… Samo nekolicina ljudi razumije koje će užasne posljedice ovo učenje imati za čovječanstvo ako ne bude opovrgnuto i ispravljeno. Ovo učenje, na određeni način, poništava Božanski zakon da, u skladu sa planom Božanske mudrosti, sve mora ići naprijed ako želi napredovati. Reinkarnacija na Zemlji bi bilo nazadovanje za dušu odobreno od strane Boga, i tako bi potpuno proturječila Božanskom zakonu koji zapovijeda i demonstrira neprestani napredak. Iako samo biće zaista može dobrovoljno sići (iz duhovnog kraljevstva na Zemlju) Božja volja ga ipak nikad ne bi vratila u stanje koje je ono jednom ranije već prevladalo. I nikad mu neće biti dozvoljeno proizvoljno ponoviti kurs djelovanja na kojem je ranije podbacilo (= pretrpjelo neuspjeh). Jer ono i dalje ima na tisuće i tisuće mogućnosti za daljnji razvitak ali one se uvijek javljaju na različitim kreacijama (u svemiru = planetama; Ivan 14:2) i pod potpuno drugačijim uvjetima.

AMEN

Spread the Truth