Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2869 (Podlaganje volje Božjoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2869, 4 Rujan 1943

PODLAGANJE VOLJE BOŽJOJ VOLJI…

Bog od vas traži samo bezuvjetno podlaganje Njegovoj volji, a ovaj zahtjev uistinu nije teško ispuniti, ako vi Njega ljubite svom dubinom svojega srca. Jer, Ljubav se dobrovoljno podlaže, Ljubav se nastoji uskladiti (prilagoditi), odnosno, zadovoljiti volju Onoga na Kojega se ona odnosi. Čovjek ne treba biti prisiljen na usklađivanje svoje volje s Božanskom voljom, nego ga Ljubav prema Bogu treba navesti da se uklopi u Njegovu volju, onda čovjek ništa ne predaje (ničega se ne odriče), nego on prima… Njemu onda kroz Bogu-jednaku volju pritječe snaga da svoju volju također dovede do izvršenja, i on će biti kandidat duhovnog kraljevstva, što znači da on može i uživati divote  i miline ovog kraljevstva; da je on blažen i da se na njemu ispunilo Kristovo obećanje: „Što ljudsko oko nikad nije vidjelo i ljudsko uho nikad nije čulo, Ja sam pripremio onima koji Me ljube…“ (1 Korinćanima 2:9). Čovjek ne smije Bogu suprotstaviti ni najmanji otpor, želi li on biti preplavljen Božjom snagom, i on se mora pun Ljubavi okrenuti Onome, Čija volja ga je podigla, iz Čije Ljubavi je on proizašao… I stoga ga mora njegova Ljubav nagnati da sebe potpuno preda Njemu; njegova Ljubav ga treba odrediti da se odrekne vlastite volje, i da želi jedino ono što odgovara Božjoj volji, stoga da bude jednake volje s Njime. On onda predaje svoju vlastitu volju, ali za to prima beskrajno više… on postaje slobodan i jak… On je isprva sa svojom vlastitom voljom slab i nemoćan, dok je njegova volja usmjerena protiv Boga; podredi li on međutim svoju volju Bogu, onda je on postigao svoj zemaljski cilj; on se iz vlastitog poticaja odlučio za Njega, a to je postigla njegova Ljubav prema Njemu. A ovu slobodnu odluku Bog isto tako nagrađuje Svojom Ljubavlju, i On ga preplavljuje Svojom snagom. Čovjek je ispunio Božje zahtjeve, on je prevladao odvojenost od Boga, on se priključio Bogu kroz podlaganje svoje volje, i sada ne može htjeti drugo nego li Sam Bog, a ova usklađenost volje njega usrećuje i čini blaženim, budući se on sam osjeća povezan s Bogom do u vječnost…

AMEN

Spread the Truth