Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2866 (Duhovno nazadovanje… Kristovo učenje… Dodaci (izmjene)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2866, 1 Rujan 1943

DUHOVNO NAZADOVANJE… KRISTOVO UČENJE…

DODACI (IZMJENE)…

Treba primijetiti stalno duhovno nazadovanje, a u konačnici krivnju za to ne snosi ljudima pogrešno prikazano Kristovo učenje, koje je pretrpjelo mnogobrojne izmjene (dodatke), te je kroz to ljudima postalo nevjerodostojno. Božansko učenje Ljubavi kao takvo, bilo bi prihvatljivo ljudima; čak i kada ga oni nisu voljni slijediti, budući oni ne mogu navesti nijedan valjani razlog da ga odbace kao učenje koje ne djeluje oplemenjujuće. Ljudski dodaci međutim nalaze malo odobravanja, čovjek koji ispravno misli ih odbacuje, budući ih ne smatra Božanskom voljom; svjetovan čovjek s njima međutim odbacuje i cijelo Božansko učenje, jer ljudsko porijeklo ovih nadodanih učenja pripisuje također i prvome. To je za njega na neki način opravdanje da zaniječe Božansko porijeklo, tako on ne poštuje Božansko učenje Ljubavi, a to ima za posljedicu duhovno nazadovanje koje je vrlo znatno. Jedino Ljubav je duhovni napredak, kroz Ljubav-no djelovanje se čovjek iskupljuje, i njemu je stalno propovijedano Ljubav-no djelovanje, čim se on dopušta podučiti od onih  koji nastoje širiti u svijet Kristovo učenje Ljubavi. Jer On nije podučavao drugo nego da ljudi moraju živjeti u Ljubavi, da se oni kroz služenje u Ljubavi razvijaju naviše, da oni stoga moraju izboriti Božji užitak, tako da se Božja Ljubav prigne svima onima koji poštuju Njegovo učenje Ljubavi, te stoga traže i nalaze zajedništvo s Bogom, Koji je Sama vječna Ljubav. Ali, čim čovjek vjeruje da može živjeti bez Ljubavi, on ide putem na Zemlji koji vodi naniže. On ne teži duhovnom savršenstvu, a niti ne ostaje stajati na istom stupnju razvoja, nego se njegova žudnja, njegova ljubav, ne okreće bližnjemu, nego mrtvim stvarima; i stoga nije oslobađajuća Ljubav, nego iznova vezujuća, koja čovjeka još više vuče nadolje, još čvršće vezuje za materiju, i konačno dovodi do ponovljenog prolaska kroz sva djela Stvaranja. Trenutno je čovječanstvo prispjelo na stupanj razvoja koji ne može biti dovoljno istaknut kao duhovno nazadovanje, jer čovječanstvo više nema nikakve vjere u ono što je Isus naučavao na Zemlji. Ono više cijeni ljudski nadodano djelo, nego Njegovo učenje, a time je odstupilo od pravog puta… od puta djelatne Ljubavi prema bližnjemu… ili se ono odvojilo od zahtijeva koji su čovječanstvu bili postavljeni s ljudske strane… od postupaka koji su, kao Božanske zapovijedi, učinjeni obaveznima ljudima, i od njih bili prepoznati kao pogrešni. S ovim ljudskim djelom je također odbačeno i uskraćeno i čisto Kristovo učenje, i ljudi su sasvim odstupili od njihovog životnog zadatka. Oni žive njihov zemaljski život bez znanja, i time također bez ikakva uspjeha. Mora biti prakticirana Ljubav, treba li čovjek napredovati u svome razvoju, a stoga također Ljubav mora biti i podučavana… A tako također mora biti priznato i slijeđeno Kristovo učenje Ljubavi, inače razvoj čovjeka doživljava stagnaciju, zastoj koji postepeno vodi do duhovnog nazadovanja. Duhovno i zemaljski, međutim, duhovno nazadovanje povlači za sobom najgore posljedice, zbog čega Bog u Svojoj Ljubavi ne ostavlja ništa ne okušano da ga zaustavi, i da ljude dovede do spoznaje da oni moraju nastojati, i da je njihov viši razvoj krajnje ugrožen… da su oni u opasnosti kliznuti dolje u ponor, odakle se iznova mogu razviti naviše jedino pod strašnim mukama, sve dok oni iznova ne budu smjeli ispuniti zakon Ljubavi u slobodnoj volji.

AMEN

Spread the Truth