Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2861 (Dokončavanje svjetskog događaja kroz Božansko djelovanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2861, 26 Kolovoz 1943

DOKONČAVANJE SVJETSKOG DOGAĐAJA KROZ BOŽANSKO DJELOVANJE…


Postoji viša sila koja odlučuje svjetski događaj, premda ljudska volja namjerava donijeti odlučujući preokret. Ljudi nikada ne mogu sa sigurnošću utvrditi posljedice koje uzrokuje njihova volja, pa tako nikada ni odrediti ishod sukoba nacija (naroda), kojeg su oni u određenoj mjeri sami započeli. Jedino Božanska volja odlučuje, i to tako, kako je od koristi za duhovni razvoj naviše, čak i ako ovaj ishod ne pogoduje uvijek zemaljskom životu. Jer ono što ljudi drže ispravnim i dobrim, ne treba biti korisno za dušu, i stoga se ljudi moraju pripremiti na ishod koji nimalo ne odgovara njihovoj volji i njihovim očekivanjima. Nije presudan udoban život pojedinca, nego jedino duhovni razvoj ljudi. Ali, ovaj bi bio doveden u pitanje, pri željenom ishodu svjetskog događaja, a Bog zna za to, te stoga Osobno intervenira. On to privodi kraju, odnosno, skreće svjetski događaj u sasvim drugom smjeru, dokončava ga na način koji neće baš biti ugodan ljudima, koji se nadaju velikom zemaljskom uspjehu. Ljudi će biti razočarani u svakom pogledu, jer je sve drugačije nego je izgledalo, i jer će način života sada biti mnogo jednostavniji i bogat odricanjima, te će izostati poboljšanje koje ljudi očekuju. Ljudska volja se nikada s tim neće složiti, ako nadmoćna sila jasno i razgovijetno ne obznani Svoju volju, a čovjek kao takav je nemoćan spram nje. Još samo jedan kratki period vremena, a zatim će svjetski događaj pretrpjeti neočekivani preokret, koji je od najvećeg značaja, kako duhovnog, tako i zemaljskog. Jer ovaj obrat polaže kamen temeljac za kasniji događaj, za boj vjere, koji je posljedica Božanske intervencije, jer poslije ovoga će od ljudi biti zahtijevano ponašanje koje se sasvim protivi vjeri i Božanskom nauku. Ljudi vjeruju da bi kroz takve zahtjeve mogli ponovno uspostaviti stare uvijete i zato postupaju rigorozno, nemaju nimalo obzira prema vjeri ljudi, nego ju nastoje potpuno utrnuti i otud učiniti ljude otpadnicima (vjerolomnicima). A nevolja neće dokončati, samo će biti drugačija nego prije; svjetski događaj će doduše završiti, ali čovječanstvo nije izbavljeno od nevolje, jer im je takva još potrebna za njihov duhovni razvoj, i Bog Osobno tako dokazuje Svoju moć i Svoju volju, da čovječanstvo prepozna Njega i Njegovo djelovanje.

AMEN

Spread the Truth