Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2853 (Djela razaranja… Nespriječeno izražavanje oslobođene snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2853,¸18 Kolovoz 1943

DJELA RAZARANJA…

NESPRIJEČENO IZRAŽAVANJE OSLOBOĐENE SNAGE…

Neuništivo je ono što je proizašlo iz Božanske snage. No, ukoliko sada ljudska volja ipak izvrši jedno djelo razaranja, onda je to samo neprepoznavanje Božanske snage, koja sada tako djeluje da Bog povlači (opoziva) vidljivo obilježje Njegove snage, ali ne i samu snagu, budući je ona nevidljiva i vječno nepromjenjiva. Volja čovjeka poduzima stalnu promjenu stvari koje ga okružuju. On dakle koristi izražaj Božje snage, vidljiva djela Stvaranja, kako bi ih preoblikovao prema vlastitoj volji, što je od Boga i dopušteno, jer slobodnoj volji čovjeka nije postavljeno nikakvo ograničenje, a što je Njemu i drago, ukoliko je svrha preoblikovanja dobrobit bližnjega, stoga je čovjek aktivan u služećoj Ljubavi. Nasuprot Božanskoj volji i Božanskom redu, međutim, aktivnost je čovjeka, koja svjedoči jedino volju za uništavanjem. Snaga koja je sada slobodna, nevidljivo, koje ima svoje porijeklo u Bogu, sada ne ostaje neaktivno, budući se snaga uvijek mora nekako izraziti. Ona više nije vezana omotačem, koji joj je nametnuo određenu aktivnost, nego je nesputana, i prema tome se može nesmetano razvijati. A onda ta nesmetana aktivnost iznova djeluje na ljude, ne samo na one koji su izvršili takva djela razaranja, nego na sve ljude, koji su u dosegu tih sila. Nadalje, i druge prirodne tvorevine bit će pogođene od razvijanja snage protivne određenju, tako da se u njima odvijaju promjene, koje su također usmjerene protivno Božjem redu. No, ono što je protiv Božanskog reda nije izgradnja, nego opet uništenje… uništenje koje stoga, nije direktno, nego indirektno uzrokovano ljudskom voljom…

Posljedično, čovjek mora odgovarati za svoju volju, kada je on skrivio ili odobrio djela uništenja, jer oslobođene snage također mogu napraviti veliko pustošenje. Sada opet mora stupiti u akciju Božja volja, koja ovim snagama iznova daje omotače, koji ih sprječavaju da se nesmetano razvijaju. No taj proces, zbog nesavršenog čovjeka, zahtijeva vrijeme razvoja, pa se ne može odjednom pojaviti novo-Stvaranje, što je Božjoj svemoći doista moguće, ali bi bilo nepovoljno za slobodu vjere i volju čovjeka. Stoga je potrebna izgrađujuća aktivnost čovjeka, kako bi ponovno mogle nastati stvari, koje odbjeglom duhovnom pružaju boravište. A jednako tako mora u prirodi s ljudske strane biti iznova stvorena mogućnost rasta, tek tada će se smanjiti kaos, spriječiti nepovoljni učinci snage, i iznova uspostaviti od Boga željeni red. Jer, čak i ako se zemaljske tvorevine rastvaraju (rastapaju), u njima sklonjena duhovna snaga je neuništiva, i uvijek iznova su potrebne materijalne tvorevine, a dok god je još nesavršena, mora biti vezana, jer nezrelo duhovno u slobodnom stanju zanemaruje Božanski red, i to mora završiti u kaosu.

AMEN

Spread the Truth