Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2849 (Karakteristika Istine… Smisao Slova… Ispitivanje i sposobnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2849, 13 Kolovoza 1943

KARAKTERSTIKA ISTINE …. SMISAO SLOVA …. ISPITIVANJE I SPOSOBNOST ….

Istina je ono što je dobro, i Ljubavan čovjek će sasvim točno znati razlučiti da li je nešto dobro ili loše, dok čovjek bez Ljubavi, koji je još u samoljublju, smatra dobrim ono što mu koristi, ono od čega ima neke pogodnosti. On ne pravi razliku između dobra i zla i stoga niti između Istine i neistine. On ne prepoznaje Božansko i time ni Istinu, pošto ne teži niti jednom zbog svoje neljubavnosti. Tako da, gdje do izražaja dolazi Ljubav, Ljubav prema Bogu i bližnjemu, tamo mora biti zastupljena i Istina. A karakteristika je Istine da (o)diše Ljubavlju i zrači Ljubav, da naučava Ljubav i usmjerava prema Bogu, pošto sve što je dobro i plemenito ljude mora povezivati sa Bogom.

Stoga niti Istina nikad neće biti spoznata iz smisla Slova (Biblije), nego po Njenom djelovanju i učinku …. Odgaja li u pravcu Ljubavi, tada i može dolaziti samo od Boga, no snaži li neko znanje samoljublje, onda je to djelo protivnika Boga, koji se trudi ljude okrenuti od Boga i nikada ne može da(va)ti Istinu. Pa stoga morate koristiti to mjerilo, želite li ispitivati …. ako sami od sebe ne možete spoznati što vam se nudi. Ako ste i sami sposobni za Ljubav i aktivni u Ljubavi, onda će vas vaše srce i podučiti, ako tom glasu srca ne pružate otpor kroz neko ranije razumski prihvaćeno znanje. 

Istina čovjeku ne dolazi školski, nego mu ju Duh u njemu diktira, Duh u vama prosvjetljuje vas kako biste mogli prepoznati Čistu Istinu gdje god i kako god da vam je ponuđena. No sposobnost i voljnost srca za Ljubav prvi je uvjet za to, ako bismo da Duh u vama postane djelotvoran. A onda dobijate svijetlu i transparentnu spoznaju da sve dobro i Bogu-usmjeravajuće mora biti Istina, čije ishodište je Sâm Bog. I više ne sumnjate, jer vas Istina usrećuje, kad ste u nju prodrli uz pomoć Božanskog Duha Koji upravlja vašim razmišljanjem u pravcu ispravnog spoznavanja. Stoga dopustite Duhu u vama da djeluje, nemojte preduhitriti Njegovo djelovanje time što ćete probati razumski ispitati ono što jedino srce može postići.

Obratite pažnju na to što osjetite, bez otpora se prepustite djelovanju toga što vam se nudi kao Istina. I dobro ćete potvrditi a loše odbiti, dakle moći ćete razlikovati Istinu od neistine. No ne koristite se vašim znanjem iz knjiga. Ako vam ono nije ponuđeno od duhovno prosvijetljenih ljudi, od ljudi koji su isto tako postali sposobni i voljni za Ljubav, dano vam je samo slovo kojemu nedostaje unutarnji život. No jedino Ljubav budi život. I stoga je jedino čovjek koji ljubi sposoban obuhvatiti pravi smisao Slova. A on će uvijek biti podudaran sa Vječnom Istinom koju Bog sprovodi na Zemlju ako Čista Istina na Njoj više nije zastupljena.

Božja Ljubav i Dobrota uistinu zna zaštititi Svoju Istinu i neiskrivljenu ju ponuditi čovjeku koji žudi za Istinom, no ako žudnja čovjeka nije okrenuta isključivo Istini, onda će i njegova sposobnost za ispitivanje popustiti; on onda teško može razlikovati Istinu od neistine. I sva slabost volje, svaki nedostatak žudnje za Istinom koristi neprijatelj Boga kako bi u čovjeku učvrstio neistinu, kako bi ga sručio u sumnje i potkopao Istinu, pošto je nastojanje protivnika potisnuti Istinu koja pak vodi k Bogu …. A toj sili vi ljudi možete umaći jedino kad Boga duboko molite za prosvjetljenje Duha, kad Mu pristupate kao slaba, neupućena dječica, koja mole za Snagu i Milost i spoznaju Čiste Istine …. Tu molitvu Bog uistinu ne ostavlja neuslišenu, On vas snaži i osposobljava za to da možete razlikovati Istinu od neistine …. 

AMEN

Spread the Truth