Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2845 (Novo progonstvo… Prethodna smrt, još uvijek mogućnost napredovanja u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2845, 10 Kolovoz 1943

NOVO PROGONSTVO… PRETHODNA SMRT, JOŠ UVIJEK MOGUĆNOST NAPREDOVANJA U ONOSTRANOM…

Jedino nesavršeno duhovno mora još jednom prevaliti zemaljski put, (duhovno) koje se na Kraju Perioda Izbavljenja iskazalo kao potpuno Bogu-daleko, i stoga se ni u onostranom ne bi nikada razvilo naviše. I zato će već prije, smrt pretrpjeti još mnogi ljudi, kod kojih još postoji mogućnost višeg razvoja u onostranom, tako da ne pripadnu onima koji moraju doživjeti Kraj zemaljskog Perioda, i stoga novo progonstvo u čvrstu formu preoblikovane (novooblikovane) Zemlje. Međutim, u duhovnom kraljevstvu bi potonji pripadali najnižim sferama, a zatim bi se također još više udaljavali od Boga, tako da bi nakon nezamislivo dugo vremena također postali čvrsti oblik (forma), dakle za stvaranje novih materijalnih tvorevina bi iznova bila uzeta njihova duhovna supstanca, i tek bi nakon izuzetno dugog vremena mogli prevaliti svoj razvojni put na Zemlji. S jedne je strane duhovno koje se još ranije odvaja od Zemlje, u prednosti, u tome što se u onostranom može brže razvijati uvis nego na Zemlji, pod preduvjetom da pribavi volju za to, da dođe do spoznaje ili u posljednji čas prije smrti ili kroz trud svjetlosnih bića u onostranom. Ali, ako ne teži uvis i svoje neznanje zadrži u duhovnom kraljevstvu, te ustraje u odbijanju i opiranju, onda ono tone sve dublje, sve dok Bog u potpunosti ne povuče Svoj Duh Ljubavi od njega, i ne pusti duhovnom da iznova postane čvrst oblik (forma), što međutim zahtijeva mnogo duže vremensko razdoblje, prije nego li ovo duhovno iznova smije prevaliti put na Zemlji. Muke obnovljenog zemaljskog hoda od strane ljudi se ne mogu izmjeriti, inače bi im bilo lakše shvatiti zbog čega Zemljom ide toliko patnje, da još uvijek može biti utjecaja na nazor čovjeka, na njegovu volju i na njegov stav prema Bogu. No, to što mnogo ljudi kroz patnju još povećava udaljenost od Boga, leži na tome (je zbog toga) što oni hodaju u zabludi, što su slijepi u duhu, a ipak ne žele prihvatiti danje svjetlo, kada im je ponuđeno. Jasno izlaganje Istine bi moglo promijeniti njihovo razmišljanje, ali u najtamnijoj noći oni također još uvijek zatvaraju oči i ne primjećuju sjaj svjetla koji im omogućuje prepoznati put kojim bi oni trebali hodati. Ali, njima se ne može pomoći na nijedan drugi način, nego da im se približi (protumači) Istina… I u onostranom ju oni moraju dobrovoljno prihvatiti, žele li koračati uvis. Njihova je volja vezana samo u čvrstom obliku (formi), tada duhovno nije samo odgovorno, nego se ono mora kretati prema Božjoj volji i postaje nešto slobodnije kada se ono izjasni spremnim za služenje. Zato su ljudi na Zemlji usprkos većoj zemaljskoj nevolji i muci, još uvijek u velikoj prednosti naspram vezanog duhovnog, budući je volja slobodna, i stoga otuda sama može stvoriti promjenu, čim čovjek samo ima žudnju da stane u Istini, da spozna istinito i da sazna… Tada  je pošteđen obnovljenog progonstva u čvrstu formu, iako je on sada prerano opozvan sa Zemlje. Jer, tada on može ući u duhovno kraljevstvo, gdje mu je sada ponuđena od njega žuđena Istina, i on stupa na put uzlaznog razvoja. A otuda će na kraju ovog zemaljskog perioda, na Zemlji biti još jedino u potpunosti Bugu-dalekih i nekolicina s Bogom-povezanih ljudi, i dogodit će se konačno razdvajanje… Potonji će za vječnost pripadati Bogu, a prethodni će morati proći neizrecive muke u svezanoj volji… s  tvorevinama Nove Zemlje.

AMEN

Spread the Truth