Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2834 (Jezik prirode – stvaranje i stvoritelj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2834, 1 Kolovoz 1943

JEZIK PRIRODE – STVARANJE I STVORITELJ…


Neka vam priroda govori… ona oslikava neopisiva čudesna djela i neprestano vam otkriva Moju Ljubav i svemoć… Slušajte i gledajte… Gledajte u svako stvorenje i postanite svjesni Moje stvaralačke volje i Moje snage… i Mene Osobno u svim Mojim djelima stvaranja. Vidite, kako jedinstveno prekrasne i raznolike su ove tvorevine i kako značajno svaka ispunjava njezinu naumljenu svrhu i kako je svrha svakog stvaralačkog djela očuvanje cijelog stvaranja… Dozvolite Mi da vam govorim Osobno kroz prirodu i slušajte Moj glas, onda ćete prepoznati Moju svemoć, Ljubav i mudrost i pokloniti se pred njom, onda ćete spoznati da ste najveće djelo stvaranja na Zemlji učinjeno Mojom rukom i razumjeti koliko beskrajno više Ja brinem da ostanete unutar Mene… Budući je svako djelo stvaranja jedino došlo u postojanje poradi vas, ono je samo prethodni stadij iz kojeg ste se vi razvili u ono što ste sada, u slobodne, nezavisne tvorevine koje mogu postati beskrajno više nego su one to sada.

Promatrajte prirodu i vidite njezin razvoj, njezino napredovanje, koje može biti prepoznato u svim tvorevinama prirode. Najsićušnije biće je Moje djelo, najsitnija vlat trave je Moja misao koja je uzela oblik. I svako stvorenje je poslušno Mojoj volji, ono čini što Sam Mu dodijelio učiniti i opet služi ljudskom biću omogućavajući njegovo postojanje. Ništa nije bez svrhe i cilja, ništa se ne događa bez Moje volje, sve je utemeljeno na Mojoj mudrosti i Ljubavi. Ako vam Moja mudrost ne bi bila očigledna budući ne poznajete odnos između svih djela stvaranja onda prepoznajte Moju Ljubav, koja neprestano sebe izražava u čudima prirode.

Vidite kako sve oko vas raste i buja, kako sazrijeva i donosi plod, vidite, kako isti proces sebe ponavlja opet i iznova… zbog vas… da zaštiti vas ljudska bića i očuva sve što je živo na Zemlji… Ja Sam oblikovao nebrojene tvorevine najrazličitijih veličina, najrazličitijih oblika i namjena, i ako otvorite vaše oči i uši ništa vam ne izmiče i Moja beskrajna Ljubav i mudrost vam moraju postati očigledni… Budući Ja dajem tako da vi možete primiti, Ja stvaram tako da vi možete imati koristi iz toga, Ja održavam stvaranje i brinem se za njega tako da vaše srce može uživati u tome i vi prepoznate i priznate Mene… Mene, Koji JESAM od vječnosti a Čije postojanje vi dvojbite… Čiju volju i biće želite isključiti i na Čije tvorevine vi gledate kao da su se same od sebe razvile.

Vi slijepo mimoilazite sva čuda stvaranja i ne razumijete jezik prirode, vi vidite stvaranje ali ne Stvoritelja unutar njega; doista, vi vidite učinak ali ne uzrok, volju, koja je temelj svake tvorevine. Vi vjerujete za sebe kako ste puni mudrosti i sposobni otkriti porijeklo svih stvari ipak vaše znanje je krparija sve dok ne priznate Mene kao prvobitni izvor stvaranja. Ja vam se približavam u svakom djelu stvaranja, ono je izražaj Mene Samog, ono je misao koja je uzela oblik u skladu sa Mojom voljom; svaka prirodna tvorevina je dokaz Mojeg postojanja budući ništa ne bi postojalo bez Mene, budući je Moja volja jedina pozvala u postojanje ono što vidite i što vas okružuje. I ništa ne može postojati ili postati bez Moje volje, ništa ne može postojati ako to Moja volja i Moja mudrost ne odobre. Ali Moja volja, Moja Ljubav, Moja mudrost i Moja moć vas također moraju naučiti vjerovati u jedan Identitet, oni moraju učiniti da shvatite da oni pripadaju Biću koje vam također želi govoriti kroz čuda prirode, koje želi biti blisko sjedinjeno sa vama pošto ste vi, budući ste također Njegovo djelo stvaranja, jedini razlog za postanak svog stvaranja…

Ja želim da postanete svjesni ali onda vi trebate slušati jezik stvaranja, glas koji izražava sebe u prirodi, vi trebate komunicirati sa Mnom, pravim Stvoriteljem svih stvari (smisao: Onime koji je sama unutarnja bitnost svih stvari; kome stvari pripadaju po samoj svojoj prirodi), i Ja ću odgovoriti na vaša pitanja i dati vam u skladu sa vašom voljom da tražite Istinu, pod uvjetom da priznate Mene kao davatelja Istine. Ja Sam vam blizu u svakom trenutku, čim Me vi želite čuti, čim pošaljete samo jednu misao prema gore do Mene. I prema tome vi Me trebate pronaći gdje god jeste, ali više vjerojatno ako Me tražite u samoći, gdje vas sve uokolo podsijeća na Stvoritelja, Čija volja je stvorila nebo i Zemlju, budući je Njegova Ljubav odliučila dati (duhovnoj) suštini, koja se ranije bila odvojila od Njega, priliku da Mu se još jednom približi. I znanje o ovome treba biti dano vama ljudskim bićima, znanje o ovome vi sami trebate žudjeti, i prema tome bi vi trebali slušati jezik prirode jer kroz njega Ja govorim onima od vas koji Me žele čuti.

AMEN

Spread the Truth