Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2811 (Bješnjenje prirodnih sila… Totalna promjena životnih uvjeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2811, 12 Srpanj 1943

BJEŠNJENJE PRIRODNIH SILA… TOTALNA PROMJENA ŽIVOTNIH UVJETA…

Nemoguće je natjerati ljude da vjeruju kako će se njihov zemaljski život potpuno promijeniti tijekom nadolazećeg vremena. Oni računaju na kraj njihova vremena patnje, slijeđen sa ekonomskim razvojem i prosperitetom i unapređenim životnih uvjeta, i na vrijeme spokojnosti i mira koje će nadomjestiti vrijeme prevrata i patnje. Oni ne žele vjerovati da pred njima još leži daleko teže vrijeme, da oni ne mogu očekivati nikakvo unapređenje nego će i dalje morati otrpjeti neopisivu patnju i bijedu. I oni odbacuju ikakvo upućivanje na ovo kao zabludu ili maštariju. Teško je prema tome nagnati ih da promijene njihov životni stil, ohrabriti ih da se ponašaju na način koji je prijatan Bogu i svjesno rade na unapređenju njihovih duša. Jer jedino vjera u ovo bi ih nagnala da ozbiljno streme postići Božje zadovoljstvo (isto u smislu: da se omile Bogu). Namjesto, oni to ne zamjećuju i zanemaruju svako Božje opominjanje, premda im On govori kroz nedaću i tugu. Ovaj nedostatak vjerovanja pogoršava duhovnu tamu; nema načina prosvjetliti ih budući će sâmo svjetlo biti ugušeno ako je zapaljeno kako bi ih osvijetlilo… Bog Osobno se sažaljeva nad ovim ljudima i pokušava prosvjetliti njihove duhove, ali oni sebe zatvaraju za to i ne mogu nikada postići Istinu. Jedino ih Istina može spasiti, ipak oni nju ne žele čuti budući ona potpuno proturječi njihovim budućim planovima, budući ih ona lišava njihove nade u zemaljsko unapređenje i jedno dokončavanje njihova stanja patnje i očekuje od njih preobraženje njihovih duša i promjenu njihova sadašnjeg načina razmišljanja. Oni ne žele vjerovati, posljedično tome, nema drugih sredstava da ih se nagna vjerovati nego kroz postojano pogoršanje zemaljskih nepovoljnih okolnosti… jer jedino kroz ove će oni prestati biti tako ekstremno zemaljski orijenitrana uma. I ova povećana zemaljska patnja će nadoći kroz jedan događaj koji će zasjeniti sve što je došlo prije njega, budući će ljudi biti ostavljeni na milost i nemilost bješnjenju prirodnih sila koje ljudska volja ne može kontrolirati. Jer jedino kada oni prepoznaju višu Silu će se prignuti dolje pred ovim Autoritetom i ponizno moliti za pomoć. Tisuće ljudi će zasigurno biti teško pogođeni i patnja bi trebala biti dovoljna da učini da shvate njihovu vlastitu bespomoćnost i potakne ih iskreno zazivati Boga za pomoć…

Međutim, sve dok su ljudi tvorci velike nedaće to će rezultirati u rastućoj mržnji i često većoj bezbožnosti, budući u njihovoj ogromnoj nedaći oni više nisu u stanju prepoznati Boga Ljubavi. Ali čim su suočeni sa Silom Koju će morati prepoznati budući Ona vidljivo Sebe izražava, mogućnost također postoji da će se prignuti pred ovom Silom i apelirati Joj za milosrđe. Onda Bog može pomoćno intervenirati. Premda je to doista jedno izuzetno bolno sredstvo obrazovanja, ono mora unatoč tome biti iskorišteno ako će bar manji dio čovječanstva još biti spašen, to jest, ako će u posljednji čas oni još prepoznati Boga u bješnjenju prirodnih sila i uspostaviti kontakt sa Njime, bez čega neće biti spasenja. I tako najsilniji događaj očekuje čovječanstvo, kojeg će ono biti nesposobno izbjeći ali koji ne može biti odvraćen od strane Boga budući čovječanstvo ne mari za Njegova opominjanja i upozorenja niti ono mijenja svoje ponašanje, nego nastavlja živjeti nepromišljeno bez da obraća pažnju na Njega. Najslabašnija Bogu-naklonjena volja bi spriječila da se ovaj događaj zbije i potaknula Boga da ukaže milosrđe i popustljivost/strpljenje, ipak ljudi sebe udaljavaju rastuće više od Boga i djeluju protivno Njegovoj volji. A pošto je Bog predvidio ovu volju od samog početka On je također znao već jedno beskonačno dugo vrijeme učinak ljudske pogrešne volje i koristi posljednja sredstva kako bi pridobio one ljude za Sebe koji još nisu u potpunosti protivni Njemu… On će učiniti da Zemlja zadrhti i na taj način usaditi strah i užas u ljude… On će im govoriti kroz elemente prirode, On će dopustiti da prirodne sile izbiju i izraziti Sebe glasno i jasno kroz ove… I ovaj će događaj povlačiti za sobom ogromne promjene; on će prouzročiti potpuni obrat u životu svake pojedinačne osobe, i posljedice prirodne kastastrofe će biti tako vrlo značajne da će svatko morati obratiti pažnju na to/nju, time nitko neće njome ostati ne-dodirnut. I blažen je onaj koji će još promijeniti njegovo razmišljanje; blažen je onaj koji će još biti sposoban prepoznati ruku Božju u svemu što će još biti nametnuto čovječanstvu u nadolazećem vremenu; blažen je onaj koji će još pronaći svoj put nazad k Bogu, koji stremi ispuniti Njegovu volju i uspostavlja ispravan odnos sa Njime… On će biti pomognut od strane Boga u njegovoj nedaći i teško vrijeme neće biti za njega uzaludno ako ono povuče njegovu dušu nazad iz bezdana prije nego je prekasno.

AMEN

Spread the Truth