Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2810 (Mržnja i njezine posljedice…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2810, 12 Srpanj 1943

MRŽNJA I NJENE POSLJEDICE…


Demon mržnje truje cijeli svijet… Ljudi sebe čine njemu podložnima. Mržnja međutim uništava, dok Ljubav naprotiv gradi, pa djelo razaranja na Zemlji uzima sve veće razmjere, što više bjesni mržnja među ljudima. Ni Božje djelo uništenja neće donijeti kraj ovoj mržnji, nego će tek pojedine ljude privesti k svijesti, i oni će sada prepoznati, od koga su dopustili biti savladani. Zbog ove nekolicine, Bog se očituje i pokazuje Svoju moć i Svoju snagu. Većina međutim i dalje živi u mržnji, te se nastoji uvijek izboriti sredstvima koja rađa mržnja, i mržnja se sve više raspaljuje. Jer, mržnja je povišena neljubaznost (nemilosrdnost, nedostatak Ljubavi), mržnja je najstrašnija osobina, budući neizrecivo razorno djeluje, ne samo zemaljski, nego također i duhovno. Jer kroz nju će sve plemenite pobude biti uništene, ili ozbiljno ugrožene. Čovjek koji živi u mržnji, bit će od demona bacan amo-tamo, njegovo nastojanje naviše je stalno ugroženo, budući je on uvijek iznova odbačen unazad, čim se on dopušta zanositi mržnjom, budući se uvijek iznova daje u vlast onoga, koji jedino mržnju i neljubaznost (nemilosrdnost, nedostatak Ljubavi) nastoji prenijeti na ljude. A njegova moć je velika nad takvim čovjekom. I to veća sada, kada cijelo čovječanstvo živi u mržnji… Ovo mora značiti duhovno nazadovanje, koje ima zastrašujuće posljedice, utoliko što ljudi voljno (poslušno) izvršavaju ono što im je sada naloženo od moći protivne Bogu, pune mržnje… da unište svaki posjed, kako bi naštetili bližnjemu. Božji protivnik se zalaže za to da, od Boga u stvaranju vezano duhovno, oslobodi otuda. Stoga je njegova namjera i nastojanje usmjerena jedino na to, da uništi ono, što je nastalo kroz Božju volju. Njegova volja i njegova moć, međutim, ne obuhvaćaju djela Stvaranja, zbog čega on nastoji prenijeti svoju volju na ljude… On u njih usađuje mržnju i kroz to ih potiče da obavljaju ono što je njemu nemoguće… uništiti Stvaranje… Tako on, njemu podložne ljude, čini svojim pomoćnicima, on u njih polaže sotonske misli, on u njima raspiruje mržnju, i tako ih potiče da jedni drugima nanose najveću štetu. Ljudi poslušno izvršavaju ono, na što ih nadahnjuje najveći neprijatelj njihovih duša… Njihovi postupci uvijek iznova rađaju mržnju, a mržnja uvijek nova djela razaranja… Tako zatrovano čovječanstvo sve više ide prema propasti, jer ono teško pronalazi put povratka u Ljubavnu aktivnost.

AMEN

Spread the Truth