Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2807 (Duhovni preokret…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2807, 10 Srpnja 1943

DUHOVNI PREOKRET…


Kad se čovječanstvo nalazi pred duhovnim preokretom, to je uvijek vrijeme ogromnih promjena, koje duhovno i zemaljski vode u kaos, što na koncu završava potpunim razaranjem. Jer, duhovna preobrazba čovječanstva nije više za očekivati kad se je čovječanstvo jednom našlo u takvom jednom kaosu gdje više nije sposobno spoznati Boga. Stoga Bog mora sprovesti potpunu preobrazbu, što se dakle može nazvati duhovnim preokretom, jer tada stari vremenski period Zemlje dolazi do Kraja a započinje jedan novi, što znači, jedan razvojni period nadomješta drugoga.

No ljudi vreruju u duhovnu preobrazbu unutar čovječanstva sadašnjeg razvojnog perioda …. ali potpuno je uzaludno vjerovati da će se čovječanstvo koje je tako udaljeno od Boga samo od sebe opet okrenuti Bogu, pošto je potpuno bez Ljubavi i time Boga više ne prepoznaje. Rezultat toga je to da razvoj ljudi prema gore nije više za očekivati, oni više ne ostaju na istom stupnju razvoja nego još nazaduju u razvoju, a to neosporno mora dovesti do poptunog raspada, kako duhovno tako i zemaljski. Posljedica toga je dakle nezamislivi kaos i Božja intervencija, razgradnja onoga što više ne napreduje prema gore.

Stara Zemlja mora biti preoblikovana a s njom i ono što je vezano u formu i što je u zadnjoj probi zemaljskog života podbacilo …. Mora nastupiti duhovni preokret, mora doći kraj ne-duhovnom stanju i mora doći do razdvajanja između Bogu-naklonjenih od ljudi potpuno lišenih Duha, kako prvi ne bi pali kao žrtve potonjima. Taj trenutak nije više daleko, jer povećavajuća neljubavnost ljudi sama to privlači, a kad razuman čovjek prepozna neljubav, biti će mu i razumljivo da se Bog sve više mora udaljiti od ljudi, pošto je Njegova suština Ljubav. A pošto je Ljubav izvorna supstanca Stvaranja, ono mora propasti ako Bog iz nje povuče Svoju Ljubav. 

Rijetki ljudi čija srca se još nisu potpuno ohladila još spriječavaju taj događaj, no duhovno proljeće nije za očekivati i posljedično tome nema više puno vremena do Kraja ovog neduhovnog svijeta. Duhovni preokret je preoblikovanje stare Zemlje u novu, duhovni preokret je eliminiranje neduhovnih ljudi i vrijeme najdubljeg mira, koji onda na novoj Zemlji slijedi vremenu mizerije na staroj Zemlji. No duhovni preokret može doći jedino onda kada je ljudska rasa sadašnjeg vremena koja je potpuno lišena duha odstranjena i ne može više tlačiti one rijetke ljude koji Boga spoznaju i priznaju, a onda je na Zemlji ljudski rod koji je intimno povezan s Bogom, ljudski rod koji Mu služi i kojemu je Ljubav prvi zakon, koji ispunjava Njegovu Volju, i ne krši božanski Red, koji dakle vodi život u miru i sreći, koji je aktivan konstruktivno i ne zna za patnju i mizeriju ….

To je vrijeme koje je potpuno drugačine od vremena prije toga …. No to vrijeme duhovnog preokreta nikako ne može biti dano ljudima stare Zemlje, jer oni se ne mjenjaju (razvijaju) prema gore nakon što su duhovno propali toliko puno da se sva Ljubav među njima ohladila. Nema duhovnog procvata među tim ljudima koje niti potrebitost niti mizerija ne pokreće na drugačije, Bogu naklonjeno razmišljanje …. Može se primjetiti samo neprestano nazadovanje, kojemu duhovno i zemaljski slijedi kaos, što jedino može biti dokončano putem potpunog razaranja svega onoga što u sebi sadrži nezrelo duhovno.

Ali ni čovječanstvu ne može više biti dan dugi rok, jer se ono ne zadržava na istom niskom stupnju, nego sve više tone i posljedica toga mora biti neizbježna katastrofa, jer sve veća udaljenost od Boga određuje čak i trenutak uništenja, budući da to predstavlja rastuću neljubavnost a ona opet povlačenje Božanske snage Ljubavi bez koje ništa ne može opstati …. A po ponašanju degeneriranog čovječanstva može se prepoznati i njegovo nisko stanje …. A po njemu se može viditi da je sve bliže vrijeme koje predstavlja kraj čovječanstva …. Počelo je vrijeme Kraja, i neće trajati više dugo, jer istekao je dozvoljeni rok koji je Bog dao duhovnom za izbavljenje …. Došao je kraj jednog perioda spasenja, a početak novog perioda spasenja znači vrijeme duhovnog preokreta ….

AMEN

Spread the Truth