Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2800 (Misionari po zanimanju… Školsko znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2800, 6 Srpnja 1943

MISIONARI PO ZANIMANJU …. ŠKOLSKO ZNANJE ….

Svaka misija na Zemlji, koja za cilj ima spašavanje svezanih duša, Bogu je mila i stoga i blagoslovljena od Njega, samo što i nastojanje onih koji su takvu misiju uzeli za životni cilj, mora biti širenje Čiste Istine. I zato se ne može podvrći tom poslu onaj koji sam nije u Istini. A opet je volja čovjeka presudna …. presudan je motiv (razlog-pokretač) koji ga nagoni na to da započne taj posao.

Dobra volja za služiti Bogu i privoditi Mu izgubljene duše, i osigurati će mu Čistu Istinu, koja ga osposobljava za to da na Zemlji bude spasiteljski aktivan. I stoga takvom jednom naumu mora prethoditi spoznaja vlastitog neznanja, koja ga potiče na to da se Bogu intimnije okrene i da Ga moli za prosvjetljenje duha. Tad je ispunjen prvi uvjet za zanimanje, koje mora biti nagon srca, a ne zanimanje u klasičnom smislu te riječi. No opasnost potonjega postoji ako čovjek vjeruje da je znalac, i to na osnovu školski zadobivenog znanja, koje ga međutim ne osposobljava za to da bude učiteljski aktivan, pošto on sam još ne spoznaje Istinu i stoga ju niti ne može širiti. I on onda bližnje nikada neće moći ispravno podučIti.  

On im neće moći učiniti razumljivim svrhu i cilj zemaljskog života, jer on ne zna za pra-početak i krajnji cilj istoga, zašto mora proći preko Zemlje. On se strogo drži dogmatskih učenja, koje se opet školski prenose dalje, no ne potiču dušu na aktivnost niti u njoj mogu probuditi duh. Čovjek samo razumski prima znanje, koje međutim ne zadire u srce i stoga niti ne prouzrokuje preobrazbu duše, koja je pak neizbježna kako bi duša bila izbavljena iz svog ne-slobodnog stanja. 

I po tome to školsko znanje nikada ne može biti dovoljno za misiju na Zemlji koja spašavanje zalutalih duša postavlja kao cilj …. pa je i razumljivo kako malo uspješno djeluju profesionalni misionari, ako ih na tu službu nije potakla najdublja poniznost spram Boga i najdublja Ljubav prema bližnjima …. jer samo ovi potonji su prave Božje sluge koje među drugim ljudima mogu djelovati na blagoslov. Pravo bogoslužje sastoji se jedino u tome da se pomogne spasiti ono što je proizašlo iz Boga i što se od Njega odvojilo, a od čega Vječna Ljubav nikada ne odustaje ….

A kad čovjek postavi ovaj životni zadatak i u spoznaji vlastitog neznanja žudi Božju podršku, služi Bogu, i tad će i svoj zadatak moći savjesno i uspješno izvršavati, svoju će misiju na Zemlji ispunjavati i pridonositi će izbavljanju svezanoga …. Nasuprot čega zanimanje sluge Božjega nije jamstvo za to da je on prije toga ispunio taj uvjet, i njemu se radi toga i oduzima sposobnost za to da druge ljude može naučavati u Istini, i posljedično tome je spasenje tih duša upitno, pošto samo Istina ljude može osloboditi, pošto je samo Čista Istina izbaviteljska ….

AMEN

Spread the Truth