Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2797 (Snaga Božanske Riječi… Prorok… Dolazak Gospodnji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2797, 4 Srpanj 1943

SNAGA BOŽANSKE RIJEČI… PROROK… POVRATAK GOSPODNJI…


Svatko će zamjetno osjetiti snagu Božanske Riječi kada dođu posljednji dani. Mnoge niti vode od kraljevstva onostranog do Zemlje, Bog dostavlja Njegovu Riječ ljudima svugdje koji ju dijelom čuju mentalno ili kao unutarnji glas, i Njegova Riječ će dati snagu ljudima svugdje. Ali čak gdje je direktno priopćena Riječ dostavljena bližnjim ljudskim bićima (= ako ju čovjek ne primi sam, iznutra, već preko Berthe Dudde koja ju je tako primila) ona će ih učiniti snažnima ako ju oni pobožno prihvate i dozvole sebi biti afektiranima njome. Jer sigurno je da Bog neće ostaviti Njegove Vlastite bez pomoći u vrijeme kada su nedaće i bijede raširene a koji potrebuju ogromnu snagu. I prema tome On blagoslivlja Njegovu Riječ sa Njegovom snagom tako da će svi koji ju čuju postati svjesni ove snage ako vjeruju. Božji protivnik (Sotona) će primjenjivati svu njegovu moć i pokušati porušiti sve što mu ne pruža otpor. Međutim, Riječ Božja je najbolja odbrana protiv njega, Riječ Božja štiti čovjeka od njegovih nasrtaja, budući je Bog Osobno sa osobom u Njegovoj Riječi a neprijatelj je bespomoćan protiv Njega. 

Ako ljudsko biće vjeruje on se neće trebati bojati ničega, bez obzira što će mu se dogoditi. Svijet će sigurno koristiti sva sredstva kako bi uzdrmao njegovu vjeru, on će ga htjeti prisiliti da se nje odrekne, ipak Božja Riječ je snažnija od svijeta… Svatko u posjedu nje će zanemariti njegov glas, jer on je bliži Bogu nego svijetu i prožet je Njegovom snagom, ali ljudsko biće će također ostati u kontaktu sa Bogom kroz Njegovu Riječ. U posljednjim danima, međutim, pojavit će se netko tko će glasno i izrazito propovijedati Riječ Božju ljudima… on će biti vođen od strane Božjeg duha i Božji će Duh sebe izraziti kroz njega. Njegove će riječi biti impresivne i čak među redovima protivnika neće ostati bez učinka… Oni koji pripadaju svijetu će ga progoniti ali će biti nesposobni ozlijediti ga sve dok njegova misija na Zemlji nije bila ispunjena. On će proglašavati drugi Dolazak Gospodnji, on će koriti ljudski način života i obavijestiti ih o stvarima koje su njima nove, on će ih hrabriti da ljube i kritizirati njihovu okrutnost sa oštrim riječima; njegovi će govori biti izravni i smjerat će pridobiti ljude za kraljevstvo Božje.

I snaga koja izbija iz njegovih riječi će ovjeriti/potkrijepiti Istinu onog što propovijeda. Bog Osobno će govoriti kroz usta Njegovog sluge na Zemlji i mnogi će prepoznati Njegov glas… Ipak naposlijetku će on biti uhvaćen, jer Sotona će potaknuti ljude koji su porobljeni od strane njega da ga ščepaju. Onda će se dolazak Gospodnji uskoro dogoditi (ili ‘biti neminovan’), jer onda će okrutnost na Zemlji doseći njezin vrhunac i čak će vjernici biti u velikoj opasnosti da se počnu kolebati. Onda će Gospod Osobno doći da bi poveo Njegove Vlastite kući, da ih spasi od neprijateljstva onih koji su porobljeni od strane tame… I dogodit će se stvari koje nadilaze maštu ljudi.

AMEN

Spread the Truth