Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2795 (Volja za potomstvom… Duše koje čekaju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2795, 2 Srpanj 1943

VOLJA ZA POTOMSTVOM… DUŠE KOJE ČEKAJU…

Bezbrojne duše čekaju na utjelovljenje i zbog toga nove generacije moraju opet i iznova nastati. Ljudska bića moraju stalno biti rađana tako da duše mogu okupirati njihova tijela tijekom njihova konačnog perioda razvoja na Zemlji. Otud je voljnost ljudi uvijek nužna za utjelovljenje duša, i istovremeno to je također čin ljubavi za neiskupljenu dušu ako joj ljudi ponude mogućnost za njezino konačno utjelovljenje na Zemlji. Jedino volja da se probudi novi život treba biti razlog za sjedinjenje između muškarca i žene; bez ove je volje tjelesna funkcija, koja je jedino naumljena za buđenje ljudskog života, nezakonski vršena. Mnogi su grijesi počinjeni po ovom pitanju, to jest, Božanska volja nije uzeta u obzir, tijelo nije educirano da bi izvršilo svoj ispravan zadatak i naknadno mnoge duše čekaju uzalud i ne mogu se utjeloviti premda imaju stupanj razvoja koji im omogućava zemaljsko utjelovljenje. Ove duše ostaju blizu Zemlje i pokušavaju nagovoriti ljude da se sjedine, posebice ljude koji su u ljubavi, budući ljubav mora biti motivirajuća sila za sjedinjenje da se stvori novi život. Ljubav između dva ljudska bića je suštinska da bi se probuđenoj duši tijekom njezinog kratkog vremena na Zemlji dala mogućnost ostvariti vrstu zrelosti koja će rezultirati u njezinom ulasku u kraljevstvo svjetla. Sjedinjenje lišeno ljubavi osigurava mogućnost za utjelovljenje onih duša čiji su loši instinkti posebice snažni i koje se, kao rezultat, moraju značajno boriti tijekom njihovog zemaljskog života da bi prevladali te instinkte…

Ljudska volja za djecom je, međutim, uglavnom zbog ljubavi jednog spram drugog, i od velike je prednosti za dušu koja se utjelovljuje ako ova ljubav prevladava budući iskra ljubavi uskače u novo-rođeno biće i ono može steći duhovnu zrelost na Zemlji puno brže. Unatoč tome, napor da se izbjegne potomstvo može biti štetan za duše koje su voljne utjeloviti se, utoliko što seksualnost ljudi nadodaje istim nagonjenjima u novom biću čija duša se posljedično mora neprestano boriti protiv njih tijekom svojega zemaljskog života. Duše koje se ne mogu utjeloviti unatoč tome ostaju u blizini ljudi i uznemiravaju ih, to jest, oni pokušavaju vršiti utjecaj na ljude da se sjedine u svrhu rađanja. Razumljivo, u tom slučaju fizičke žudnje će uvijek biti snažnije budući duše jedino nastoje izvršiti utjecaj na ljude koji su sličnih sklonosti, oni jedino žele prenijeti fizičku požudu da bi dobile mogućnost za njihovo vlastito utjelovljenje. Posljedično tome, ljudi koji se sjedine seksualno bez ljubavi snose ogromnu odgovornost budući su okruženi dušama koje se hoće utjeloviti, i njihova požuda privlači jednako naklonjene duše koje koriste te neobuzdane trenutke da okupiraju novo stvoreno biće koje sada započinje svoj zemaljski život kao ljudsko biće. I takve su duše uglavnom prevladavajuće budući jedino nekoliko duša ulazi u život kao rezultat ljubavi i svjesne volje za potomcima. Iz ovog razloga će ljudske generacije postati postojano manje duhovne budući je malo ljubavi među ljudima koji su također bili rođeni bez ljubavi.

AMEN

Spread the Truth