Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2792 (Ograničavanje slobode… Duhovni pravci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2792, 29 Lipnja 1943

OGRANIČAVANJE SLOBODE …. DUHOVNI PRAVCI ….

Čovjekova slobodna volja nikako se ne poštuje ako mu se njegovo duhovno stremljenje brani, ako ga se prisiljava na neko razmišljanje, sasvim svejedno da li to odgovara Istini ili ne. Uvijek mu mora biti prepuštena slobodna odluka …. On si dakako može uzeti savjet i takav mu može biti dan od bližnjih, no to se uvijek mora događati u obliku poduka, koje on tad može- ili pak ne- prihvatiti, već s obzirom na svoju volju, no ako se vrši određeni pritisak tako da mu se servira svjetonazor koji on treba prihvatiti, i protiv svakog drugog duhovnog pravca se vodi otvorena borba, pokušava se isključiti slobodnu volju čovjeka, a to ne odgovara Božjoj volji.  

No vi ljudi idete prema tom vremenu gdje će svaka sloboda biti ograničena, a posebno će duhovna sloboda biti potpuno potkopavana. To će se događati putem odlukā svake vrste, koje će ljude učiniti tako kolebljivima i bojažljivima, da se pokoravaju svim odlukama i čak odustaju od svojih nazora jer se plaše svjetovne vlasti. Ljudi, koji jesu u znanju zahvaljujući ogromnoj Ljubavi Božjoj, moraju se otvoreno zalagati za učenje Isusa Krista, i oni se ne smiju ni kroz kakve mjere niti prijetnje dati zavesti, nego njihova volja mora biti aktivna i ostati uz ono što im srce objavljuje kao Istinu, i u skladu s tom istinom oni moraju i živjeti na Zemlji.  

Ali takav jedan život ljudima je najčešće nelagodan, i stoga oni lako popuštaju, lako odustaju od stare vjere i daju se nagovoriti na nešto Božanskoj vjeri suprotno. To je ispit, koji čovjek može proći (položiti), ako se uvijek savjetuje s Bogom i preporučuje se Njemu i Njegovoj Milosti. No nikada ne smije žrtvovati svoju slobodnu volju. Ono što mu se učini kao Istina, toga se mora držati i iz uvjerenja to zastupati; no oni ljudi koji bez borbe odustaju od svog vlastitog uvjerenja, slabi su i neotporni i ne zaslužuju Ljubav s Kojom Bog svakog pojedinca održava i vodi, jer oni Ga izdaju zemaljskih uspjeha radi, i njihova volja ide jednim krivim putem …. 

AMEN

Spread the Truth