Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2787 (Slušanje na-unutra… Darovi odgore… Sve što je dobro je od Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2787, 25 Lipanj 1943

SLUŠANJE NA-UNUTRA… DAROVI ODGORE… SVE ŠTO JE DOBRO JE OD BOGA…


Svaki duhovni dar potrebuje nepodjeljenu pažnju za Božanski izražaj volje; jer to znači da ljudsko biće mora slušati na-unutra kako bi čuo ovo proglašenje volje. Božja volja se može otkriti jedino nekome tko se povuče u njegov unutarnji život, budući je Božji glas perceptibilan jedino u ljudskom srcu; otud, čovjek mora slušati na-unutra ako on želi čuti Božji Glas. I stoga čovjek mora najprije sebe razdvojiti od svijeta, to jest, on mora potpuno osloboditi svoje misli od zemaljskih interesa, on mora uspostaviti kontakt sa duhovnim kraljevstvom kroz svjesno fokusiranje na-unutra i ući u nečujnu komunikaciju sa duhovnim bićima u savršenom stanju ili sa Samim Vječnim Božanstvom. On mora predstaviti njegovu duhovnu nevolju Bogu i apelirati za to da bude vođen ka potpunoj spoznaji, on mora pokušati živjeti u skladu sa Božanskom voljom i imati ozbiljnu volju da postane dostojan Božjeg glasa, onda će Bog također dopustiti da se Njegov glas začuje u srcu nekoga tko ga želi čuti. Jer Bog potrebuje ljude koji jasno i razumljivo dostavljaju bližnjim ljudskim bićima što im je glas srca priopćio, posljedično tome On će uvijek biti voljan podučiti ljude sukladno Istini. Prema tome, On također očekuje pažnju onih koji su pripremljeni predati dalje znanje koje primaju. Jer ovo je znanje tako opsežno da se ljudima može ponuditi nešto novo svakog dana i svakog sata. Ali ono također mora biti točno komunicirano, i stoga učitelj sam mora biti upućen i uvijek i zauvijek prihvatiti ovo znanje, a ovo zahtjeva neprestanu mentalnu koncentraciju, to jest, primatelj mora voljno razdvojiti dušu od tijela i sebe potpuno izručiti djelovanju duhovnih sila… on mora slušati ono što mu njegovi duhovni prijatelji dodjeljuju i znati kako je svaka poruka iz duhovnog kraljevstva ponuđena njemu sukladno Božjoj volji… da on prema tome prima Istinu koju treba predati dalje na potpuno isti način. Stoga, njegovi vlastiti mentalni koncepti ne smiju prethoditi znanju kojeg prima nego se on mora striktno držati onog što mu je ponuđeno odgore. Čim osoba podbaci slušati ovaj glas u njegovu srcu on također ne može biti podučen, jer Bog neće Sebe Očitovati više izrazito da ne bi doveo u opasnost religijsku slobodu ljudi. Međutim, slušatelju Njegov glas zvuči tako jasno i čisto da ga on ne može krivo shvatiti, stoga on raste u mudrosti budući je podučen od strane Boga Osobno, Koji se također koristi Njegovim nebeskim glasnicima kako bi ljudima na Zemlji priopćio Istinu kroz Njegovo privrženo zemaljsko dijete…

Ali Bog je u svako vrijeme Davatelj darova od-gore, jer to je Božji glas koji se može zvučno percipirati od strane čovjeka ako on pažljivo sluša na-unutra. Sve što je dobro je Božanski dar… sve što potiče čovjeka činiti dobro, što ga podučava Ljubiti i ukazuje mu u pravcu Boga… I ove poduke su uvijek dane osobi kada se njegovo stremljenje aplicira Bogu i vječnoj Istini i kada je njegovo srce učinilo sebe prijemčivim kroz volju da čuje Božji glas i kroz Bogu-mio način života…. inače žudnja za Bogom neće biti ukorijenjena unutar osobe. Ali onda će njegove misli biti pod utjecajem Boga Osobno i duhovnih bića posvećenih Bogu, i ove misli će prevladavajuće nastati (ili ‘javiti se’) u njegovom srcu i trebaju jedino biti ščepane od strane čovjekove volje posredstvom slušanja na-unutra Božanskih darova koji su mu ponuđeni. Ako čovjek živi život Ljubavi ove misli će na njega ostaviti takav neizbrisiv utisak da će on prihvatiti ove misli bez sumnjanja da li je to Božanski glas, budući je kroz Ljubav on već toliko sjedinjen sa Bogom da poznaje Njegovu volju i uvijek ju stremi ispuniti.

AMEN

Spread the Truth