Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2784 (Nedostatak duhovnog znanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2784, 22 Lipanj 1943

NEDOSTATAK DUHOVNOG ZNANJA…

Nedostatak duhovnog znanja će postati posebice očit u nadolazećoj vjerskoj borbi, budući da će onda ljudi podržati ili prihvatiti ono što mogu potvrditi sa uvjerenjem ili, na osnovu neznanja po pitanju duhovnih stvari, odbaciti svu vjeru i boriti se protiv nje. Jedino upućena osoba će znati međuodnos između svih stvari, on će znati značenje i svrhu Stvaranja i zadatak ljudskog bića na Zemlji. A budući da je on vrloduboko vjeran i može podržavati sve sa uvjerenjem, on će također prepoznati Božje vođenje i Njegovu volju, stoga čineći njegovu stazu na Zemlji značajno lakšom unatoč neprijateljstava svijeta, i on će pobjedonosno proći ispit vjere. Njegovo znanje će biti njegovo oružje, njegova snaga i hrabrost… Ništa ne može obeshrabriti jednu obaviještenu osobu čim on zna da je u kontaktu sa Bogom. Niti upućena osoba ima ikakve dvojbe u svezi ishoda vjerske borbe, dok je netko bez duhovnog znanja neprestano predmetom neizvjesnosti i razmatranja, jer ga uvjerenje vjernika čini neodlučnim i premda on zasigurno ima blijedu ideju, on nema jamstvo za ispravnost njegovih pretpostavki. Obaviještena osoba razumije svaku fazu vjerske borbe; ništa ga neće iznenaditi budući da on zna da se sve ono što je Božja Riječ otkrila ljudima mora dogoditi. On sam je postao upućen kroz Riječ Božju i prema tome također zna ishod borbe koja se čisto tiče duhovnog svjetla, budući da se tama bori protiv svih prosvijetljenih bića. I stoga će se jedna strana boriti sa slijepom jarošću protiv bilo kojeg predstavnika Božanske Istine; zakoni kojima će se ljudi trebati podrediti ne prikazuju niti mudrost niti Ljubav… Za napretkom se neće stremiti, namjesto toga, jedan čin uništenja će se dogoditi namjera kojeg će biti iskorijeniti svu duhovnu informaciju, što će posebice pogoditi organizacije čija učenja zastupaju vjeru u Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta, jer ove će potpasti pod najbrutalniji napad… I neobaviještena osoba neće pronaći nikakvo objašnjenje za to… on će također odbaciti njegovu plitku vjeru i slušati čak još manje obaviještene ljude, ali će teško itko tražiti savjeta kod vjernika, koji bi jedini bili u stanju osigurati objašnjenje. A ipak, jedino ovo znanje im može objasniti događaje u svijetu, jedino upućena osoba može istinski objasniti nužnost i svrsishodnost vjerske borbe njegovim bližnjim ljudskim bićima, jedino upućena osoba može utješiti njegova bližnja ljudska bića i skrenuti njihovu pažnju na Jednog Koji može i hoće im pomoći ako Mu povjere sebe i pruže otpor njihovim neprijateljima… I ovi upućeni ljudi će biti sposobni govoriti sa uvjerenjem, Bog Osobno će govoriti kroz njihova usta kako bi i dalje pridobio k Sebi one koji su slabi i neodlučni, čija volja se još nije u cjelosti okrenula od Boga i koji Ga prema tome isto tako ne mogu zanijekati. To je zašto Bog prenosi njegovo znanje na Zemlju unaprijed; On trenira Njegove vlastite borce uvodeći ih u Istinu i obavještavajući ih o nadolazećem vremenu, tako da će oni zadobiti snagu iz Istine Njegove Riječi jednom kada je došlo vrijeme kada će ih On trebati da rade za Njega.

AMEN 

Spread the Truth