Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2778 (Kušnja u obliku svjetovnih zabava…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2778, 18 Lipanj 1943

KUŠNJA U OBLIKU SVJETOVNIH ZABAVA (RAZONODI)…

Ne bi trebali misliti kako će vas protivnik mimoići čak ako i stremite k Bogu… Njegov utjecaj je neograničen sve dok je volja ljudskog bića slaba. Jedino snažna volja mu može pružiti otpor kojeg on ne može nadvladati. Volja je uvijek odlučujuća u pogledu toga da li on zadobija kontrolu nad čovjekom. Ali ako volja slabi njegov utjecaj postaje ponovno snažniji, i kušnje prilaze osobi na najrazličitije načine. Iz tog razloga se on mora neprestano boriti, on mora neprestano apelirati za snagu i milost, za snaženje njegove volje, on mora neprestano biti na oprezu da ne bi podlijegao kušnjama zloga, on mora biti budan i moliti… jer nagrada je vrijedna borbe…. Svijet i njegove privlačnosti stalno pristupaju ljudskom biću, to je neprijateljevo najučinkovitije sredstvo za prouzročiti propast ljudskog bića, jer sve što pripada svijetu razdvaja ljudsko biće od Boga. On ne može posjedovati Boga i svijet u isto vrijeme (Matej 6:24), on mora žrtvovati jedno ako želi zadobiti drugo. Svijet, međutim, jedino nudi obmanjujuća dobra koja su fantomi koji osobu čine samo privremeno sretnom i koji se raspadaju u ništavilo. Oni nemaju trajnu vrijednost ali ipak uništavaju duhovne vrijednosti, to jest, oni odvraćaju ljudsko biće od duhovnog stremljenja, a to je nazadovanje na razvojnom putu. Protivnik neprestano namjerava razdvojiti ljudsko biće od Boga, prema tome mu on opetovano pristupa u obliku svjetovne zabave/razonode. Tijelo ljudskog bića uživa u doživljajima ali duša zapada u poteškoće, jer u istoj mjeri u kojoj čovjek uživa svjetovna zadovoljstva duša mora biti uskraćena. Ako duša može postati snažnija od tijela onda će joj poći za rukom učiniti da se čovjek osjeća nezadovoljno; to su unutarnja opominjanja i upozorenja koja su čovjeku prenijeta kroz unutarnji glas, samo ako on na njih obrati pažnju. Onda će on dati sve od sebe da prevlada svoju naklonost k svijetu i sa povećanom odlučnošću ponovno težiti k duhovnosti. I ova odlučnost će mu također dati snagu i milost da ju bude sposoban postići.

Ali glas svijeta je često snažniji od unutarnjeg glasa, u tom slučaju će potonji postepeno iščezavati nesaslušan, čovjek će sebe bacati sve dublje i dublje u vrtlog svjetovnih užitaka, on želi uživati i zapliće se u mrežu laži neprijatelja, koji će čovjeka privezati k sebi sve čvršće nudeći mu zadovoljstva svijeta i čineći ga potpuno neprijemčivim za duhovna vlasništva. On je okovao njegovu volju i čovjek će otkriti kako je jako teško sebe osloboditi od njega, jer čovjek se najprije sam od svoje volje mora okrenuti od njega i žudjeti za Bogom prije nego snaga i milost mogu postati djelotvorni u njemu. I stoga čuvajte se svjetovnih kušnji!… Imajte u vidu da će vam Božji protivnik opet i iznova prilaziti te da ga je jedino vaša volja u stanju protjerati. A kako bi ta volja postala dovoljno snažna, vi morate biti budni i moliti… Obratite pažnju na opasnost koja neprestano vreba na vas u obliku svjetovnih kušnji, i neprestano potražujte snagu od Boga da im se oduprete, jer svaki pad je duhovno nazadovanje, a svako će vas nadvladavanje dovesti bliže k cilju. Što vam Bog nudi je neusporedivo više vrijedno i nikad ne može biti nadomješteno svjetovnim dobrima, svjetovnim zadovoljstvima, koja su numljena uzrokovati vaš pad… Prema tome apelirajte Bogu za snagu i snaženje vaše volje tako da se možete oduprijeti svakoj kušnji.

AMEN

Spread the Truth