Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2772 (Preduvjet za unutarnje prosvjetljenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2772, 13 Lipnja 1943

PREDUVJET ZA UNUTARNJE PROSVJETLJENJE ….

.

Milost unutarnjeg prosvjetljenja uvijek će biti posljedica nesebične Ljubav-ne aktivnosti, dakle ona je uvijek morala prethoditi gdje Bog čovjeku dolazi u Riječi. On izlijeva Svoga Duha na one ljude koji se trude živjeti skroz po Njegovim zapovijedima, koji su dakle Ljubav-no aktivni i kroz to se duboko povezuju s Bogom tako da ih On može koristiti kao Svoje instrumente i onda govoriti kroz njih kao da boravi među njima. Bog se obraća ljudima i donosi im Evanđelje, obavještava ih o Svojoj volji i uvodi ih u izvanredno znanje, prosvjetljava njihov duh, kao što je i obećao tijekom Svog života na Zemlji. 

No i čovjek mora biti pripremljen da bi Duh Božji u njemu mogao djelovati. On onda mora osluškivati unutarnji glas koji mu se svakodnevno javlja. Iz svojih misli mora isključiti sve ovozemaljsko i duboko žudjeti povezanost sa duhovnim svijetom; mora biti spreman na to da bude prijemnik za Božje zračenje, koje neprestano struji u svemir. Na izvjestan način je cijelo Duhovno Kraljevstvo uključeno u to, tako da duhovna bića, koja su savršena i time povezana s Bogom, primaju Božje zračenje i onda ga sprovode dalje u ljudsko srce, tako da duši može biti preneseno ono što Duh u njoj prima iz duhovnog područja. 

Što se intimnije čovjek priključi Bogu kroz Ljubav-no djelovanje i poniznu molitvu, toliko jasnije i razumljivije on čuje glas Boga u sebi, na svoju neizrecivu radost i ushićenje. Jer to što je primio, smije zadržati te isto tako i upotrijebiti, time što to prosljeđuje bližnjim ljudskim bićima. A isto tako će i to predavanje stajati pod zaštitom Božanskog Duha, tako da čovjek ništa krivo ne može proslijediti, nego dijeli samo Čistu Istinu, pošto ga Božji Duh štiti od krivih učenja. Kako li je samo čovjeku lako zadobiti Čistu Istinu, i kako malo je ta pogodnost korištena …. 

Bog je Svoga Duha obećao svima onima koji Ga ljube i koji ispunjavaju Njegove zapovijedi …. a Njegove zapovjedi su da se Njega i bližnjega ljubi iz sveg srca. Ispunjavanje tih zapovijedi za sobom povlači neizrecivi blagoslov, jer tada čovjek ne živi samo na Zemlji, nego on u svako doba može zakoračiti u Duhovno Kraljevstvo te blaga Duhovnog Kraljevstva ponijeti sa sobom na Zemlju. Sve ovozemaljsko od njega otpada čim stupi u Duhovno Kraljevstvo. A Ljubav Boga milostiva je neznanju zemaljskog djeteta, i On ga uvodi u svu Istinu ….

I samo Istina čovjeka može usrećiti, samo Istina njegovoj duši može osigurati razvoj prema gore, jer Istina je sila iz Boga koja čovjeka kojemu dotječe spaja s Bogom. I stoga čovjek prvo mora biti aktivan u Ljubavi kako bi mogao primiti Istinu, da bi bio prosvijetljen Božjim Duhom te svijetlo i jasno mogao spoznati što je Istina …. Bog šalje Svoga Duha na sve ljude koji žive u Ljubavi i koji žele čuti Božji glas; i On ih putem Svoga Duha uvodi u Istinu ….

AMEN

Spread the Truth