Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2768 (Značenje Isusova raspeća i posljedice odbacivanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2768, 7 Lipanj 1943

ZNAČENJE ISUSOVOG RASPEĆA I POSLJEDICE ODBACIVANJA…

Isus Krist je umro na Križu za cijelo čovječanstvo a čovječanstvo želi opisati ovo raspeće kao manje važnu stvar, kao izvršni postupak kazne za nacionalnog aktivista ili čak kao sasvim nevjerojatan mit… Prema tome ljudi sebe lišavaju svakog prava na Božje milosrđe budući oni ne priznaju ovo najveće djelo milosrđa, otud Božje milosrđe sebe također ne može u njima izraziti. Kao rezultat njihova volja ostaje slaba, Božji protivnik (Sotona) cilja podrediti ljudsku volju njemu u prilog, to jest, pojedinac nema snage oduprijeti se ovom utjecaju ako ne prihvati Isusov čin Spasenja. Isusova žrtva u ime čovječanstva se time ne može nikada umanjiti. Međutim, ljudi koji pokušavaju obezvrijediti ili potpuno proglasiti nevažnim Kristov čin Spasenja nalikuju u duhu ljudima tijekom Isusova vremena na Zemlji, stoga oni također moraju prihvatiti iste posljedice, oni moraju sebe pripremiti za mnogo uništenja kao što je bila sudbina onih koji su bili neprijateljski raspoloženi spram Isusa Krista na Zemlji, koji su Ga odbili priznati kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta. Pošto su ti ljudi bili sljedbenici Sotone oni su dozvolili sebi toliko pasti pod njegov utjecaj da su se protivili svakom dokazu o Isusu Kristu kako bi Ga omalovažili i potisnuli Njegovo duhovno ostvarenje.

I sada čovječanstvo stremi uništiti što i dalje svjedoči o Isusovom vremenu na Zemlji i, poredbeno, ovo naliči istom kaosu koji se zbio u tim danima. Duhovno i fizički ovaj kaos će sebe izraziti u potpunom uništenju kojeg ljudska volja više ne može izbjeći… Kristovo raspeće je bilo jedino sredstvo da transformira ljudsko razmišljanje na Zemlji, to jest Isusova žrtva u ime čovječanstva je osnažila krhku snagu volje u ljudskom biću, omogućavajući mu da se odupre protivnikovim zahtjevima sa uvjerenjem bez da bude prevladan od strane njega. Stoga je priznavanje Boga u Isusu Kristu istovremeno najpouzdanija garancija za ljudsko biće da sebe razdvoji od protivnika. Raspeće Isusa Krista je ljudima steklo snažniju volju. Ljudsko biće ne može primjeniti/zatražiti ovu volju na nijedan drugi način budući bi bez Isusa Krista i dalje bilo podložno Božjem protivniku i nedostajalo bi mu dovoljne snage volje da sebe oslobodi. Stoga je namjera svijeta da zaniječe Isusa Krista izuzetno značajna budući umanjuje snagu otpora i neprestano povećava utjecaj Božjeg protivnika. Ponašanje čovječanstva radi toga otkriva sve više okrutnosti kao rezultat ovog utjecaja koji jedino može biti kompenziran i neutraliziran Kristovim raspećem. Duše ljudskih bića su u krajnjoj opasnosti budući će one podbaciti kada se od njih očekuje priznati Isusa Krista pred svijetom. Jedino vjera u Isusovo raspeće omogućava ljudima to učiniti budući jedino onda je njihova volja snažna dovoljno da nadvlada svaki otpor. I Isus Krist je platio za ovu snagu volje za ljudska bića sa Njegovom smrću na Križu… On ih je oslobodio od zarobljeništva neprijatelja ako oni vjeruju u Njega.

AMEN

Spread the Truth