Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2767 (Vjerovanje u dušin život nakon smrti… Božje milosrđe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2767, 7 Lipanj 1943

VJEROVANJE U DUŠIN ŽIVOT NAKON SMRTI… BOŽJE MILOSRĐE…

Božje milosrđe vam ukazuje stazu koja će, ako hodate ovom stazom, neizbježno rezultirati u napretku. Nijedan dar odgore nije tako koristan kao pružanje Božanske Riječi budući vam ona ukazuje vodeći princip za vaš zemaljski način života i obaviještava vas o Božjoj volji. Ostvariti (primjenjivati) Božansku Riječ je duhovni napredak i stoga značenje i svrha života na Zemlji. Duhovno siromaštvo čovječanstva, njegov uznemiravajuće niski emotivni stupanj zrelosti, nije priznat od strane ljudi, oni ne vjeruju u duhovni viši razvoj na Zemlji budući su psihološki i fizički jedino priljubljeni uz Zemlju. Sve njihove namjere i napori čisto teže spram stjecanja zemaljskih dobara, a savršenstvo duše kao svrha zemaljskog života je smatrano za puku fantaziju ili maštariju koja proizlazi iz same ljudske volje i ne može biti dokazana. Jedino nekolicina vjeruju u život nakon smrti ali jedino ovo vjerovanje čini razumljivim nužnost za viši razvoj na Zemlji, budući jedino onda cijelo stvaranje ima smisla… naime da služi višem razvoju duha… Ali budući ovo vjerovanje nedostaje u ljudima, budući oni niječu dušin život nakon smrti, oni isto tako ne prepoznaju duhovnu svrhu stvaranja, oni samo razmatraju sve sa gledišta da je zemaljski život sam po sebi značenje i svrha i da sve jednostavno postoji da bi služilo tijelu kako bi mu osiguralo najveću moguću lagodnost. I ovaj stav ne unapređuje ljudski stupanj zrelosti nego će ga više vjerojatno umanjiti ako ljudsko biće ne primi pomoć, ako Božja Ljubav ne intervenira sa Njegovim milosrđem i prosvijetli ga. I ovo milosrđe sada teče ka njima a ipak ono nije shvaćeno od strane mnogih ljudi ili bi oni bili uvelike oduševljeni i sposobni obaviti njihovu borbu na Zemlji sa povećanim otporom. Ali ljudska bića su duhovno slijepa… oni ne poznaju najčišću Istinu sa neba i jedino imaju oči za svijet, oni razumiju sve svjetovne stvari ali im nedostaje unutarnjeg poriva da pogledaju iza ovih da upoznaju skrivene stvari budući im nitko ne može pružiti dokaz o životu nakon smrti… (Prekid)

Spread the Truth