Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2752 (Očinske Riječi Ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2752, 24 Svibanj 1943

OČINSKE RIJEČI LJUBAVI…

Jednostavno Mi ostanite privrženi u Ljubavi, onda se nećete ničega morati bojati, bez obzira što će se dogoditi. I ne zaboravite kako Sam Ja u kontroli nad vašom sudbinom, da je sve što vam se dogodi dobro (Rimljanima 8:28). Ne zaboravite kako Moja Ljubav uređuje vaš život tako da će to koristiti vašem višem razvoju. Vjerujte u Moju Ljubav, onda ćete također sve razumjeti, vi ćete strpljivo otrpjeti čak najtežu situaciju i povjerljivo očekivati Moju pomoć ako vam život izgleda nepodnošljiv. Naposlijetku, Moja Ljubav i Moja volja jedino naumljuju ostvariti vaše savršenstvo, a Moja mudrost zna sredstva i načine za vas; prema tome imajte povjerenja u Mene da Ja jedino imam vašu duhovnu dobrobit na srcu i neću vam poslati ništa što ne bi koristilo potonjoj. Postanite poput male dječice, dopustite biti vođenima od strane Mene bez oklijevanja, uvijek se nadajući i vjerujući da vam Ja neću dopustiti da se zaputite pogrešnom stazom, čak ako je staza trnovita i mučna. Vaša će Mi duša zahvaliti jednog dana da Sam vam dopustio da patite tijekom vašeg života na Zemlji. Što je kratak zemaljski život u poredbi sa vječnošću… gdje divote čekaju na vas koje su za vas, kao ljudskih bića, iznad vaše mašte. Zašto očajavate ako vjerujete u Mene?… Ja Sam Ljubav… i Ljubav vam doista ne bi dopustila da patite da vi niste trebali ovu patnju za vašu dušu…  Ja vas puštam da patite budući vas ljubim i želim vam pomoći, i budući vi nećete pronaći stazu do Mene pomoću nijednih drugih sredstava. Vaš je put trnovit i naporan/mučan, ipak prostran lako prolazan put ne vodi do Mene, namjesto toga, on vodi do tabora Mojega protivnika (Sotone), i Moja Ljubav ne može nikada dopustiti da se zaputite ovom stazom koja će neizbježno voditi u katastrofu (Matej 7:13, 14). Uzdajte se u Mene i dobrovoljno Mi sebe izručite, uzmite vaš križ na sebe i apelirajte Mi za pomoć da ga možete nositi; ne postanite obeshrabreni i depresivni nego budite radosni, da kroz patnju, vi postajete svjesni Moje Ljubavi koju trebate prepoznati u svakoj nevolji. Budite strpljivi i čekajte na Moju pomoć koja će zasigurno doći samo ako vjerujete… I ako ste prevladani sa slabošću, ako se kolebate u vjeri, onda molite… Zazivajte Me za snagu, pošaljite Mi samo misao i preporučite sebe Mojoj milosti… Ja vas doista neću ostaviti bez utjehe, Ja ću vas osnažiti i vaša će se duša radovati. Jer ona će osjetiti Moje prisustvo i doživjeti snagu koju prima od iskrene molitve upućene Meni. Jer sve dok možete ući u razgovor sa Mnom, vi nećete biti usamljeni i zaboravljeni, jer Ja ću vas uvijek čuti i Ja se neprestano brinem da će vaša duša sazrijeti sve dok još živite na Zemlji. I Ja ću vam pomoći, čak ako vaše tijelo ne osjeća ovu pomoć… Moja se pomoć primjenjuje na ono što je besmrtno, budući ovaj besmrtan dio pripada Meni i prema tome će Me također zadobiti. I zato vi trebate prepoznati Moju Ljubav u svako vrijeme i ponizno prihvatiti sve iz Moje ruke, bila to radost ili patnja… Vaša nevolja na Zemlji se može nazvati malenom ako se poredi sa nevoljom/bijedom u onostranom, koje vas Ja želim poštedjeti tretirajući vas grubo na Zemlji. Budite vjerni i uzdajte se u Mene… Jednog dana ćete shvatiti kako Sam bio jedino motiviran sa Ljubavlju da pošaljem takvu ogromnu patnju na Zemlju, da Sam vas prisilio naučiti teži put kako bi vas pridobio za Moje kraljevstvo, kako bi vam pomogao steći vječni život u blaženoj sreći u ovom kraljevstvu. Sve dok ste i dalje opterećeni od strane zemaljskih poteškoća vi ne prepoznajete Ljubav vašega Oca u potpunosti, ipak Ja vas svih pozivam sa utješnim Riječima: Ne odustajte od vaše Ljubavi za Mene, tako da će Moja Ljubav biti sposobna dohvatiti vas i kompenzirati vam tisućerostruko za svu zemaljsku patnju i nevolje… Nađite pribježište u Meni, tako da  vam mogu pomoći (pod)nositi vašu patnju i ne očajavajte, jer vaš život na Zemlji neće trajati zauvijek… Ja ću ga dokončati kada je došao vaš čas i pozvati vašu dušu k Meni.

AMEN

Spread the Truth