Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2750 (Djelovanje u Ljubavi i molitva su sredstva milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2750, 23 Svibnja 1943

DJELOVANJE U LJUBAVI I MOLITVA SU SREDSTVA MILOSTI ….

Najdjelotvornije sredstvo Milosti je da čovjek prakticira Ljubav, jer djelovanje u Ljubavi neizmjerno mu donosi snagu, a snaga iz Boga Milost je koja sasvim izvjesno vodi ka usavršenju. Tako da ako čovjek prakticira Ljubav, on teži i povezivanju s Bogom, Koji u Sebi jeste Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), a sve što teži Bogu, od Njega će biti zahvaćeno i opremljeno Njegovom Milošću. Čovjek mora nešto dati želi li primiti …. mora dati Ljubav, želi li od Boga opet primiti Ljubav.

A Milost Božja je dokaz Njegove Ljubavi, Koja svim ljudima stoji na raspolaganju, samo ako žele primati. A svoju volju oni dokazuju putem djelovanja u Ljubavi, koje im onda i osigurava izobilje Milosti. Daljnje sredstvo Milosti je molitva, koja opet do izražaja dovodi volju za Boga …. koja svjedoči o njegovoj bespomoćnosti, njegovoj slabosti, u kojoj se čovjek obraća Bogu za Njegovu podršku, za snagu ili Milost ….

Tko Boga od srca zazove za Njegovu pomoć za svoj zemaljski život, tko Mu se sam povjeri u cijeloj svojoj slabosti, taj privlači na svoje srce Oca u Nebu, samilosnog i punog Ljubavi, On ga opskrbljuje, te će njegov život biti djelovanje u Ljubavi, pošto snaga iz Boga potiče na Ljubav, pošto je snaga iz Boga Njegovo Ljubav-no zračenje, koje opet potiče na Ljubav.

Ljubav i molitva su najdjelotvornija sredstva Milosti koja čovjeku olakšavaju put zemaljskog života i omogućuju mu najpotpuniji uspjeh za njegovu dušu. Jer Sâm Bog je sa onima koji žive u Ljubavi i koji u molitvi nalaze utočište, koji se dakle nalaze u intimnoj vezi s Njim i koje On stoga nikada ne ostavlja bez pomoći, pošto Mu pripadaju, pošto čeznu za Njim i tako su ponovo pronašli Njega, od Kojega su proizašli.

No Bog Svojom Milošću obdaruje i one ljude koji su Mu još daleki, tako što ih stalno vodi u prilike u kojima si mogu steći Milost, tako što im stalno daje prilike da Mu se utječu ili da djeluju u Ljubavi ….

No On ljude na to ne prisiljava nego im ostavlja na slobodan izbor hoće li ili ne koristiti Milost koja im pritječe. Božja Ljubav i Milost želi obuhvatiti sve ljude, no ljudska volja se mora izjasniti spremnom da ju koristi, inače mu Božja Milost ne može priteći, iako mu ona neizmjerno stoji na raspolaganju.

Ljudi koji nemaju veze s Bogom kroz Ljubav-no djelovanje ili svjesnu molitvu, Milost Božju ni ne ćute tako osjetno, jer što dolazi od Boga, samo je u srcu osjetno; snaga iz Boga uvijek potiče samo srce da bude Ljubav-no aktivno, tek tada životna snaga stupa u akciju te čovjek izvađa ono na što ga srce potiče. Tako da je svaka Milost sredstvo za unutarnje duhovno usavršavanje ….

Milost je pomoćno sredstvo za uspon duše, i ona je stoga osjetna samo (k)od onih koji žude u visinu …. Međutim drugi na nju ne obraćaju pažnju, oni prečuju kad im glas srca govori i želi ih potaći na Ljubav-no djelovanje …. Dakle kad im želi priteći Milost Božja oni se pred njom zatvaraju i oni ju ne koriste, posljedično ona na njima ne može biti djelotvorna.

No do duhovnog savršenstva čovjek ne može doći bez Božje Milosti, i zato njegov stupanj zrelosti ostaje nizak dokle god on ne koristi Božju Milost …. pošto ne moli za dostavu iste niti si Milost Božju stječe putem revnog Ljubav-nog djelovanja. Jer to su najdjelotvornija sredstva Milosti, koja čovjeka sasvim izvjesno vode u visinu, i omogućavaju njegovo usavršavanje …. 

AMEN

Spread the Truth