Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2743 (Duhovno nisko stanje… Ateisti… Poučavanje istih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2743, 17 Svibanj 1943

DUHOVNO NISKO STANJE… ATEISTI… POUČAVANJE ISTIH…


Zamislite duhovno nisko stanje ljudi koje se očituje u povećanom nedostatku Ljubavi (nemilosrdnosti), u potpunom nedostatku vjere i u načinu života na čisto materijalnoj osnovi, onda ćete spoznati nužnost toga da se treba otkloniti to duhovno nisko stanje, kad ste upoznati sa pravim smislom i svrhom zemaljskog života. Posljedično tome, znanje o tome je potrebno kako bi čovjeku postao razumljiv način upravljanja i djelovanja Boga, da bi onda uvidio da je svaki događaj utemeljen u Ljubavi Božjoj, koliko god da se on ljudima činio mučan i neizdrživ.

Što se više čovjek kroz nedostatak Ljubavi udalji od Boga, utoliko mu je nerazumljivije kako Božanstvo treba upravljati svjetskim događajima, pošto po njegovom uvjerenju ona ne svjedoče niti o mudrosti niti o Ljubavi. I stoga on Boga potpuno odbija, on odbacuje ikakvo vjerovanje u jednog svemogućeg mudrog Stvoritelja punog Ljubavi. I teško je takvog jednog čovjeka uvjeriti u suprotno, teško je učiniti da on shvati smisao i namjenu Božanskog upravljanja, dok god on ne priznaje ništa drugo osim onoga što mu je vidljivo i opipljivo.

Patnja današnjeg doba doduše pridonosi tome da poneki ljudi pronađu put nazad ka Bogu, no daleko više njih skroz gube vjeru, i to iz neznanja, iz nedostatka spoznaje njihove stvarne životne svrhe. No oni sami snose krivicu za svoje neznanje, pošto žive bez Ljubavi, jer su naopake volje i svoju životnu snagu ne koriste na ispravan način …. služeći bližnjima u Ljubavi. Inače bi u sebi od Duha bili poučeni, njihovo razmišljanje bilo bi ispravno, misaonim putem bili bi upućeni na njihovo stvarno određenje i isto tako bi spoznali nepriliku koju uzrokuje ljudski nedostatak Ljubavi.

Svojim krivim razmišljanjem koje mu ulijevaju mračne sile čovjek sve više otvrdnjuje, pa i pored toga ne može mu biti pomognuto osim putem upućivanja na njegov naopaki način življenja, na posljedice istoga kako za njega samoga i njegovu dušu tako i zemaljski za cijelo čovječanstvo, koje je iste svijesti (usmjerenja, smisla) kao i on sam. On može biti samo upozoren na ove posljedice i prepoznati Istinu po tome što će doći do najavljenih zemaljskih događaja, tako da može naći objašnjenje za veliku patnju koja pogađa Zemlju, i da on tako priđe bliže podukama.

To je jedina mogućnost da mu se skrene pažnja na veliki nadolazeći događaj, iako on i za to može da nađe prirodno objašnjenje, ako je skroz ‘tvrdokorno usmjeren’ tj. tvrdoglave svijesti. No na silu njegovo krivo razmišljanje ne može biti ispravljeno, mora biti prepušteno njegovoj volji da događaje poveže s Božanstvom Koje njima upravlja.

Vjera u Boga može biti zadobijena kroz duboku muku, kroz neobično Božje uplitanje koje se očituje u prirodnom svijetu. Ali isto tako sve može proći pored čovjeka koji se skroz odrekao Boga bez da ga se dojmi, i onda za njega nema druge mogućnosti da ga se dovede do spoznaje. On je izgubljen za ovaj zemaljski period i mora započeti novi period iskupljenja. On je toliko udaljen od Boga da mora još jednom proći razvojni put. Njegova volja koju je u slobodnoj volji krivo koristio mora ponovo biti svezana, jer je za njega spasenje drugačije nemoguće.

AMEN

Spread the Truth