Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2561 (Srce spremno za prijem… Dobri Pastir…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2561, 25 i 26 Studenog 1942

SRCE SPREMNO ZA PRIJEM …. DOBRI PASTIR ….

I najmanju spremnost na služenje Meni nagrađujem Mojom Ljubavlju, jer kad vi vašu volju predate Meni, Ja vas obuhvaćam, i onda nikada više ne možete biti izgubljeni, jer Meni ste objavili vašu spremnost da budete aktivni za Mene. I što god sad da započnete, to mora odgovarati Mojoj Volji i u skladu s tim Meni biti milo. Ja ne prisiljavam niti jednog čovjeka, nego vam dajem slobodu, i kako se vi odlučite, tako ćete od Mene biti obdareni.

Ja ću biti uz vas, ako vi želite biti uz Mene …. sami vi odlučujete mjeru Moje Ljubavi, jer ako se otvorite, ona vam pritječe; (k)ako vi vaše srce učinite spremno za prijem, Ja ga zaposjedam, no nepripremljeni Me ne možete primiti, budući da Ja ne mogu boraviti u srcu koje ne kuca Meni u susret (ili ‘za Mene’). Mene vuče k vama, no isto tako morate Mi hrliti u susret …. Ja ne podižem barijere ako je vi sami ne gradite …. Ja Sam uvijek za vas tu, no vi Me morate zazvati, jer vas inače ne mogu obdariti …. ali, imate li čežnju za Mnom, onda vam je Moja Ljubav osigurana, pošto vas ljubim od samoga početka ….

Dajte Mi da stanujem u vašim srcima, i poduzmite sve da dospijete do tog cilja, jer tad ste silni i snažni, mudri ste i stojite u Svjetlu, jer Ja Sâm prožimam vas Mojim Svjetlom i Mojom Snagom. I tad znate o svemu i možete sve, budući da Sam Ja Taj Koji vas ispunjava Mojim Duhom, Koji dakle djeluje kroz vas …. Ako vjerujete u ove Moje Riječi i stremite tomu da Me primite u svoje srce, lako ćete prevladati Zemlju sa njenim nevoljama, jer tada stremite u pravcu vašeg stvarnog određenja, stremite sjedinjenju s Onim od Kojega ste se nekoć odvojili. I Ja vas podupirem u tom nastojanju, Ja vam dajem Snagu da ne biste slabili, Ja vam osvjetljujem put prema Meni, kako ne biste zalutali ….

I Sam Ja izlazim vam u susret i privlačim vas uz Moje srce …. i tada vi put prema gore hodate zajedno sa Mnom, i morate stići na cilj …. Sam Ja tražim Moje ovce koje su se izgubile, i Ja ih odvraćam od (vraćam iz) ponora, jer Ja sam Dobri Pastir Koji se brine za Svoje ovce; Ja ih ne prepuštam njihovoj sudbini, nego ih slijedim ako su se udaljile od stada i ako su u opasnosti da se izgube. Jer Moja Ljubav obuhvaća sva Moja stvorenja, i neću dopustiti da ni jedno propadne u vrtlogu svijeta ….

No tek kad Me prepoznaju, i one k Meni streme istom Ljubavlju. I tek tada mogu useliti u srce, tek kad se čovjek uredio za prijem putem života u Ljubavi, kad mu je volja takva da Mi služi u vremenu i vječnosti, i kad Mi on tu volju izrazi i dokaže putem svog suradništva u spasenju zalutalih na Zemlji …. Toga ću Ja blagosloviti i kod njega se nastaniti ….

AMEN

Spread the Truth