Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2555 (Nedostatak razumijevanja za proročanstva… Nužnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2555, 18 Studeni 1942

NEDOSTATAK RAZUMIJEVANJA ZA PROROČANSTVA… NUŽNOST…


Jedino nekolicina ljudi shvaćaju ozbiljnost vremena, i prema tome nadolazeći događaji mogu biti učinjeni vjerojatni/prihvatljivi nekolicini. Sve dok oni samo streme ka dobrobiti njihovog tijela oni će jedino obraćati pažnju na događaje koji se odnose prema tome i ne mogu i neće razumjeti promjenu svjetovnih događaja prouzročenu duhovnom nužnošću. Jer duhovni doživljaji su njima nepoznati i sva takva upućivanja se smatraju beznačajnima i nevažnima, ako ne potpuno pogrešnima, od strane njih. Obznaniti im nadolazeće događaje u sadašnjosti će imati malo uspjeha a ipak, oni, također, trebaju biti upozoreni tako da nitko neće doživjeti Dan  u potpunom neznanju. Jer što oni još ne žele vjerovati im može iznenada izgledati vjerojatno i motivirati ih da usmjere njihov um spram Boga i zazivaju Ga u neprilici. Duhovne misli su često nezgodne/neprikladne za čovjeka budući one potkapaju njegov zemaljski život; kao rezultat, on ih odbacuje kada izbiju na površinu i time on isto tako ne može doći do shvaćanja. Čim ga bližnje ljudsko biće želi obavijestiti i dostaviti mu duhovne darove on se povlači ili ignorira dar. I time on neće iskoristiti vrijeme koje ga i dalje razdvaja od velikog prirodnog događaja, tako da će ga on uhvatiti na iznenađenje i potpuno ga zbuniti. A ipak njemu se ne može pomoći na nijedan drugi način nego time što se spominje značajna promjena premda on nije potpuno sposoban ili voljan shvatiti ju. Jer čak izvjesnost da će proročanstvo sebe ispuniti može već voditi čovjeka do iznenadnog shvaćanja/realizacije.

Božja Ljubav dolazi u susret svakoj osobi, i On šalje Njegova opominjanja i upozorenja svakome, jer On zna ljudske slabosti i želi im pomoći kada su u nevolji. Ali većinu vremena ljudi neće sebi dozvoliti da budu pomognuti budući ne misle kako im je potrebna. A ipak oni trpe ogromnu nevolju jer nemaju unutarnjeg kontakta sa Bogom, oni su sebe udaljili od Njega i prema tome neće slušati Njegov glas koji im govori kroz ljudska usta. Oni ga ne prepoznaju kao Božji glas i time ih on neće afektirati jer sebe zatvaraju za njegov učinak. Svaki dan kojeg oni žive na Zemlji u neznanju o duhovnom životu je izgubljen dan a njih više nema mnogo, jer velika zemaljska nevolja još nije dokončala i čovječanstvo se suočava sa jednom još većom, koja je neizbježna poradi duhovnog razvoja ljudi. Ona će mnoge ljude koštati života i dovesti njihovu mogućnost za razvoj na Zemlji do Kraja. Bog im želi pomoći dok još ima vremena i On im šalje Njegove sluge i predstavnike tako da će oni govoriti u Njegovo ime i podsjetiti ih da razmotre njihove duše i streme ka višem duhovnom razvoju. I Ako ih oni slušaju oni mogu lakše otrpjeti što će se dogoditi, jer oni će shvatiti kako se ništa ne događa na Zemlji bez značenja i svrhe i da je duhovni razvoj konačna svrha zemaljskog života.

AMEN

Spread the Truth