Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2546 (Revolucija na Zemlji… Poziv u pomoć… Nova Zemlja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2546, 12 Prosinca 1942

REVOLUCIJA NA ZEMLJI …. POZIV U POMOĆ …. NOVA ZEMLJA ….

Nema te sile na Zemlji koja može zaustaviti ili odagnati taj događaj koji ljude mora pogoditi radi njihovog duhovnog razvoja. Jer spram Božanske volje svaka ljudska volja je nemoćna, tako da će biti onako kako je Bog od vječnosti odlučio. I samo onaj tko se pokloni pod Božju volju, tko sve iz Njegove ruke prima pribrano i podatno, taj će iz toga izvući korist za svoju dušu. Duhovno se situacija razvija sve više unazad, i ljudi na Zemlji žive još samo kao živa stvorenja koja ispunjavaju svoje funkcije, a raskinuli su svaku vezu sa svojim Stvoriteljem. Samo su fokusirani na skupljanje zemaljskih uspjeha, a za svoj stvarni zadatak, duhovni razvoj (prema gore), ne mare.

Time oni životnu snagu koriste neopravdano, pošto ju ne koriste u skladu sa Božjom voljom, nego time žude i izvode jedino one stvari koje samo predstavljaju umnažanje materije koju bi pak trebali nadvladati. Posljedično ljudima mora biti oduzeta mogućnost življenja, pošto zlorabe njima danu milost utjelovljenja na Zemlji. Prisutna je duhovna depresija (nisko stanje), koja nema izgleda za poboljšanjem; a ta depresija je povod za veliku revoluciju na Zemlji, koja se proširuje na sva područja. 

Ljudi će biti istrgnuti iz svog života na koji su navikli i biti će prisiljeni u potpuno nove uvjete …. morat će se boriti sa najvećim poteškoćama i neizrecivo će morati patiti. A taj promijenjeni način života na njima se može odraziti blagotvorno, ako o tome ozbiljno razmisle i potrude se pronaći uzrok za to. No isto tako sva patnja i bijeda može biti uzaludna, ako se čovjek pobuni i trudi se samo ponovno uspostaviti staro zemaljsko blagostanje. Tada je taj Božji program za njega bio uzaludan, i na Zemlji nema daljnje mogućnosti za to da bi se potakao njegov duhovni napredak.  

A zemaljska sila ne može učiniti ništa protiv tog silnog događaja (misli se na udarac nebeskog tijela u Zemlju, vidi Knjižice br. 49-50, ‘Božja intervencija 1 & 2’), ona spram Božje intervencije stoji nemoćno i mora se pognuti pod Božju volju. Posljedično će biti pogođeni svi, mali i veliki, siromašni i bogati …. svi će morati spoznati prolaznost zemaljskoga, nitko se od toga neće moći zaštititi, i niti jedan čovjek pomoć neće moći pronaći nigdje doli kod Boga …. A tko je zemaljski na visokom položaju i ugledu, taj će u pomoć zazivati isto onako kao i najsiromašniji i najprezreniji na Zemlji. Jer pred Bogom svi su ljudi isti, i svakoga se On trudi kroz Svoju intervenciju zadobiti za Sebe. Svakome će On pokazati put do Sebe, i stoga On dozvoljava da svatko dođe u nevolju.

On ljudima uzima sve, pošto ih želi učiniti slabima i bespomoćnima, jer samo u slabosti on pronalazi put do Boga, i samo bespomoćnost čini da moli. A Bog može doći u pomoć samo onome koji moli, pošto taj svjesno žudi Njegovu pomoć. Bog nema drugog cilja negoli sve privoditi k Sebi, i On uistinu koristi prava sredstva da bi taj cilj postigao, no i pored toga On ljudima ostavlja slobodu, i zato uspjeh neće biti vrlo veliki, jer većina ljudi ne prepoznaje Ljubav-nu ruku Boga, nego samo vidi djelo razaranja, koje je međutim čovječanstvo koje je postalo ne-Ljubavno samo skrivilo i zaslužilo, ono vidi samo propast zemaljskoga, a ne sebe samo kao uzrok toga.  

A Zemlja će opstati još jedan kratak period, kako bi se čovječanstvo sabralo i vratilo se Bogu. (No ona nikada neće proći i propasti, ona će sve živo uzeti u sebe) Ona će biti preobražena i sadržavati će opet nova živa stvorenja, ona će nositi ljude koji prolaze zadnji ispit i koji kao Božja djeca imaju pravo naseliti Novu Zemlju …. Zemlja će završiti jedan period razvoja, ona će Bogu-daleko duhovno opet sadržavati u novim djelima stvaranja, i započinje novi period spasenja, kao što je odlučeno od vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth