Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2525 (Misija… Izvođenje Božanskom snagom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2525, 28 Listopada 1942

MISIJA …. IZVOĐENJE BOŽANSKOM SNAGOM ….

Svaka misija za Boga kao prvo zahtijeva voljnost, jer ona je obično takav jedan zadatak koji od čovjeka traži nadvladavanje samoga sebe, koja dakle može biti izvođena jedino kad je čovjek tog zahtjeva svjestan a i pored toga ima volju za to. Izvoditi misiju za Boga uvijek će predstavljati borbu sa svijetom pa je zbog toga za to potrebna hrabrost i odlučnost koju čovjek namiče kad ljubi Boga, dakle kad Mu želi služiti.

No samo rijetki ljudi žele Mu svjesno služiti, jer samo rijetki ljudi odriču se svijeta, a borba sa svijetom time im postaje lakša. Dok god se čovjek da zarobiti od svijeta, nije mu moguće boriti se s njime, tj. samo onaj tko prezire svijet tu borbu ne doživljava tako teškom, pošto on rado odustaje od toga što mu svijet uzima u toj borbi. No volja čovjeka da služi Bogu i tako dakle da preuzme misiju, od Boga će biti prebogato nagrađena utoliko da mu je dana snaga u borbi protiv svijeta. I zato se on ne treba bojati da će biti nesposoban, jer volja ga i čini sposobnim. Djelovanje Boga kroz čovjeka koji Mu se predao će biti očigledno, no čovjek koji svoju volju uskraćuje Bogu nikada neće moći postizati izvanredne stvari. Čovjek koji se dobrovoljno za to ne ponudi nikada neće biti prisiljavan da se bori za Boga i protiv svijeta. 

No oni koji imaju volju za ispunjavanjem Božje volje, koji se dakle podređuju Bogu i koji Mu se nude kao instrument, oni će biti obuhvaćeni Njegovom snagom i Milošću ako trebaju započeti svoju misiju, ako se za Boga trebaju založiti pred svijetom. Oni više neće dvojiti to što trebaju činiti ili govoriti, oni će djelovati sami po sebi i u osjećanju da moraju postupati tako i nikako drugačije. Neće biti plašljivi ili malodušni, bez otpora će slijediti unutarnji glas, koji ih upravlja i vodi i koji im daje da misle ono što je pravo pred Bogom.

Dobrovoljno predavanje Bogu osigurava im Milost Božju, a Milost Božja je pomoć u svim stvarima, na svim stazama i u sva vremena. I stoga se čovjek s punom vjerom može prepustiti svome Gospodaru, Spasitelju, svome Stvoritelju i Ocu, ako Mu se jednom predao u službu …. On će biti obuhvaćen kad je za njega došao trenutak djelovanja, on će biti ispunjen Božanskom snagom i bit će pun Ljubavi prema Njemu, on se više neće pre(do)mišljati niti biti neodlučan, nego je njegov životni put jasan pred njim; on njime ide, nošen Duhom Božjim, i tada izvodi misiju, u skladu s Božjom voljom …. 

AMEN

Spread the Truth