Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2524 (Krivo tumačenje Svetih Pisama… Obmanjujuća učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2524, 26 Listopad 1942

KRIVO TUMAČENJE SVETIH PISAMA… OBMANJUJUĆA UČENJA…

Mnoge riječi Svetih Pisama su od strane ljudi pogrešno protumačene i na taj način su oni zavedeni vjerovati u nešto/nečemu što je jako daleko udaljeno od istine. Kao rezultat ovih krivih tumačenja su se razvila učenja koja su opetovano bila proslijeđena/prenijeta od jedne osobe do druge tako da se greška nastavila širiti i sve ju je teže postalo prepoznati kao takvu. Bog je uvijek da(/osta)v(lj)ao Svoju Riječ ljudskim bićima sukladno njihovom duhovnom nivou, i ona je uvijek bila razumljiva svakome tko ju je želio shvatiti ispravno. Međutim, čim se o Njegovoj Riječi promišljalo racionalno… čim je ljudsko biće pokušalo razjasniti/utvrditi njezino značenje čisto kao stvar istraživanja bez iskrene želje da bi sebe oblikovalo, tj. svoju dušu, uz pomoć Božanske Riječi, Riječ je ljudima postala teško razumljiva… Njihove misli su zalutale u stranu (= otišle pogrešnim putem).

 S obzirom na ove uvjete razvila su se učenja koja su izopačila/iskvarila/isprljala Božansku Riječ u tolikoj mjeri da ona nisu korespondirala sa onime što je Isus Krist propovijedao na Zemlji. Božja Riječ se zasigurno citira/navodi, međutim dano joj je potpuno drugačije značenje i sada čovječanstvo ne razumije Njegovu Riječ na korespondentan način već su ljudska objašnjenja promijenila značenje. Posljedično tome, Božanska Riječ je postala okrnjena/izopačena i u tom stanju je opet bila predstavljena ljudima kao Božanska Riječ, koji sada neće prihvatiti ništa drugo i revno brane ovu okrnjenu/izopačenu Riječ. I izvanredno je teško donijeti/prenijeti im čistu istinu i uvjeriti ih da brane nešto sasvim ljudsko… da prave kult/vjerski obred od jednog čisto ljudskog proizvoda i da je taj ljudski proizvod nepouzdan. Dok sami nisu došli do ovog uvjerenja oni će također tvrditi kako je istina greška, i zagovornici istine će otkriti kako je jako teško drugovati sa njima pošto oni neće biti prijemčivi za nikakvu instrukciju u svezi s ovim, oni će sebe predstaviti kao branitelje istine i neće prihvatiti nikakvu instrukciju za koju vjeruju kako im dolazi iz kraljevstva tame.

 I tako se svjetlo prepire sa tamom, ali svjetlo nije prepoznato sve dok najozbiljnija potraga za istinom ne poploči put među ljudima i oni dožive iznenadnu, zasljepljujuću realizaciju kako su jedino vjerovali u obmanjujuća učenja. I onda će još uvijek biti vremena za sve ljude koji sebe smatraju malima i neukima pred Bogom pošto će im biti darovana milost da ostvare znanje, jer oni onda više neće voljno/tvrdoglavo odbaciti već gorljivo prihvatiti istinu… koju će naknadno prepoznati kao istinu.

 AMEN

Spread the Truth