Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2522 (Volja se vrednuje pri ceremonijalnim postupcima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2522, 24 Listopada 1942

VOLJA SE VREDNUJE PRI CEREMONIJALNIM POSTUPCIMA ….

Bog ljude obdaruje u skladu s njihovom vjerom …. To se treba razumjeti tako da si ljudi duhovno prisvajaju ono što ih uči njihova vjera, pa će tako i ispunjavati sve što se putem vjere od njih zahtijeva. Pri tom ispunjavanju Bog vrednuje volju čovjeka, koja je dakle dobra, jer se ona priklanja Bogu … Čovjek želi činiti ono što je Bogu milo, čemu ga uči vjera. I kad ta Bogu naklonjena volja određuje njegovo razmišljanje i postupanje, to je Bogu i milo, čak i ako se čovjek ne nalazi u Istini, ako je dakle bio naučen krivoj vjeri.

Tako da će i oni ljudi kojima nedostaje prava vjera postati blaženi, samo ako se pred Bogom trude postići ispravan način života i uvijek čine ono što im se pred Bogom čini ispravno. Doduše, uvijek će im biti dana mogućnost da prihvate pravu vjeru, biti će im približena Čista Istina. No ako čovjek vjeruje da ju ne može prihvatiti, budući da sâm vjeruje da je u Istini, a opet vodi ispravan način života, Bogu mio, i on će biti priznat pred Bogom, pošto taj čovjek želi dobro, pošto želi ispuniti Božju volju. Tako da će svaki postupak koji on izvodi biti vrjednovan s obzirom na njegovu volju …. I svaka ceremonija, koja je sama po sebi bezvrijedna, će putem volje da se time služi Bogu postati postupkom koji je Bogu mio.

Dakle dobar čovjek se Bogu može omiljeti putem svakog postupka, samo ako ga izvodi Bogu na slavu, ako time vjeruje da služi Bogu, iako ta akcija sama po sebi nema dublje vrijednosti. No nasuprot tome, neki ceremonijalni postupak je bezvrijedan ako nije utemeljen u toj Bogu-naklonjenoj volji. A isto tako, čovjek može bez takve ceremonije svom svojom voljom težiti Bogu, i ta volja će biti isto tako visoko cijenjena od Boga, pa čak Bogu može biti daleko bliže onaj čovjek koji zapostavi sve vanjsko, a svjesno želi služiti Bogu.

No kakva je čovjekova vjera, tako će i djelovanje Boga na njemu biti izraženo, pošto Bog neće razočarati čovjekovu vjeru, dok god ona nije usmjerena protiv Boga. Ali krivo je pretpostavljati da Bogu-ugodno živi samo onaj čovjek koji strogo ispunjava sve vanjsko. Ništa od onoga što je na van prepoznatljivo ne odlučuje pravu vrijednost pred Bogom nego jedino volja, koju Bog vidi, skroz svejedno da li čovjek izvodi akcije koje su putem vjere od njega zahtijevane …. 

AMEN

Spread the Truth