Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2521 (Obaviještenje o jednom događaju… Duhovna transformacija… (Rim?))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2521, 22 Listopad 1942

OBAVIJEŠTENJE O JEDNOM DOGAĐAJU… DUHOVNA TRANSFORMACIJA… (RIM?)


Oni od vas koji još ne živite u Istini ćete se morati odreći puno vašeg duhovnog bogatstva budući će doći vrijeme kada ćete posvjedočiti krahu mnogo toga što ste smatrali neuništivim. Vi ćete shvatiti da ljudsko djelo neće trajati premda je ono uspjelo preživjeti jedno dugo vrijeme. Vi ćete naći nezamislivim da će Božanska Providnost inicirati djelo uništenja koje će istovremeno označavati važniju duhovnu promjenu i snažno uznemiriti misli ljudi koji vjeruju za sebe kako poznaju Istinu. I vi nećete biti sposobni pronaći ijedno drugo objašnjenje nego Božju nepogrešivu demonstraciju da ste vi obmanuti. Ova je pogreška već preduboko ukorijenjena u vama da bi vi sebe mogli osloboditi od nje i prema tome vam Bog želi pomoći… On vam želi ukazati da se sve mora pokoriti Njegovoj volji, uključujući to što je preživljelo tisućama godina. Bog je dao ljudskim bićima slobodnu volju, posljedično tome On je morao povući Njegovu volju gdje joj je ljudska volja bila protivna. Time On nije spriječio strukturiranje jednog ustrojstva (= katoličke crkve) koje nije korespondiralo sa Njegovom voljom. Međutim, Njegova je volja bila potajno poštovana i vršena, nezamjećeno od strane svijeta i prema tome malo poznata, ipak opirući se neprijateljskom miješanju/posredovanju. Ali čovječanstvo je bilo zadovoljno sa ovim strukturalnim djelom koje je sebe branilo sa mnogo pompe i raskoši i koje je pronašlo mnoge sljedbenike. Ali jednog dana će čak i ovo djelo dokončati i ovaj će se kraj dogoditi pred očima svih ljudi…

Građevina koja se činila neuništivom će podrhtavati i rezultirati u jednom događaju koji će uzeti mnoge žrtve u svakom smislu.

Božja će intervencija šokirati misli ljudi. Ali Bog želi dokazati ljudima da se sve ljudske akcije izopačuju/pogoršavaju i da će sve što dolazi od Boga direktno nastaviti postojanje. On želi obavijestiti ljude da su obmanuti, On ih želi učiniti prijemčivima za Čistu Istinu. I napomol katastrofične promjene mnogi će se ljudi zaustaviti i zamisliti, oni će dovesti u pitanje vjerodostojnost njihovih prethodnih učenja budući ih je ovaj slom lišio sve vjere. I ovaj događaj nije daleko, cijeli će svijet biti uključen i, ako su vjerni, prepoznati jedan očigledan znak poslan od strane Boga ljudima na Zemlji za spasenje njihovih duša.

AMEN

Spread the Truth