Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2519 (Duhovno djelovanje… Božji alat…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2519, 19 Listopad 1942

DUHOVNO DJELOVANJE… BOŽJI ALAT…


Najdublja Ljubav i suosjećanje pokreće Boga pred velikom duhovnom nevoljom ljudi. I On im nastoji doći u pomoć na raznolike načine. Gdje vjera u Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja prijeti nestati, tamo On Sam istupa ususret ljudima, dajući im neosporan znak po kojem Ga čovječanstvo treba prepoznati. On Sam se izražava kroz ljude, čija srca su u potpunosti postala Ljubav, On koristi njihov tjelesni omotač, kako bi djelovao kroz njih pred očima ljudi. Ovaj znak Njegove ogromne Ljubavi ljude treba vratiti vjeri u Njega, treba ih iznenaditi i privući im pažnju na neobične fenomene koji nisu ljudski objašnjivi. A, Bog je izabrao one koji Mu se neograničeno predaju, koji se trude živjeti jedino u Njegovoj volji, i koji sve iz Njegovih ruku prihvaćaju kao dar milosti, bilo radost, bilo patnju, budući oni ne suprotstavljaju nikakav otpor Njegovom djelovanju. I tako Božanski Iskupitelj uzima sasvim u posjed njihovo srce, On iznova silazi na Zemlju, i sada čovjek, čije je tijelo omotač Božanskom Iskupitelju, doživljava čudo Isusove smrti na Križu… Jer, on pati kao što je patio Isus na Križu… on osjeća sve muke, i ove muke su čak izvanjski prepoznatljive, kako bi ljudi stekli vjeru, koja je od njih trebala biti zadobivena. Bog je iznimno sklon ljudima koji zbog bližnjih uzimaju na sebe najveću patnju, ova Ljubav je međutim uzvratni Božji dar, budući zemaljsko dijete također Njemu ususret nosi najgorljiviju Ljubav, Ljubav koja sve podnosi za Njega, za Božanskog Iskupitelja, koja je također spremna trpjeti, kako bi svojim bližnjima prenijela otkupiteljsku žrtvu. Razumljivo je da će jedan čovjek, sposoban za takvu Ljubav, također voditi uzoran život, on će Bogu dati slavu u svim stvarima… on će činiti sve što on vidi kao Božansku volju. On će se također držati zapovjedi koje su dane s ljudske strane, jer on ih vidi kao Božanske, a želi bezuvjetno ispuniti Božju volju. I stoga je on i prikladan kao Božji alat, i Božanska Ljubav se sada izražava kroz njega. Božanska Ljubav dovodi nebrojene ljude zajedno, i svi oni doživljavaju čudo koje daleko nadilazi njihovu sposobnost predočavanja… oni vide da se Isusova patnja i umiranje ponavlja u jednom slabom čovjeku koji sve strpljivo uzima na sebe, i sretan je što smije patiti za Isusa Krista. I tako, kroz Ljubav ovog zemaljskog dijeta, Bog budi vjeru ljudi u novi život. On im dokazuje istinitost pouka, On im pokazuje da je smrt Isusa na Križu nepobitna, i kroz to mnoge ljude iznova vraća istinskoj vjeri.

AMEN

Spread the Truth