Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2516 (Očeve Riječi… “Pitajte, i bit će vam dano…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2516, 17 Listopad 1942

OČEVE RIJEČI… ‘PITAJTE, I BIT ĆE VAM DANO…’

(Matej 7:7, 8)

Povjerljivo Mi povjerite sve što vas pritišće… Treba priznati, Ja znam sve vaše poteškoće, Ja znam sve vaše probleme, ipak vi trebate pronaći vaš put ka Meni, vi trebate doći k Meni kao djeca ka Ocu i zamoliti za Njegovu podršku, i Ja ću vam pomoći… I prema tome vi se ne trebate brinuti jer Ja ću uzeti sve vaše brige na Sebe Samoga ako Me zatražite to napraviti… Kako je slabo vaše povjerenje, kako slaba vaša vjera u Moju Ljubav, kada vi sumnjate kako će vaše molitve biti uslišene… Pitajte, i bit će vam dano… To je obećanje koje Sam vam dao, i vi, koji ste slabe vjere, trebate obnoviti vašu slabu vjeru u ovo obećanje; imajte na umu kako su Moje Riječi najčišća Istina i da se one moraju obistiniti, i stoga vaše zamolbe trebate predstaviti Meni bez sumnje, tako da vam Ja, kao vaš voljeni Otac, mogu dati sukladno vašoj vjeri. Ja jedino gledam na snagu vaše vjere, i to je također garancija da će vaše molitve biti uslišene. Ako je, međutim, vaša vjera plitka, molitva koju Mi šaljete neće biti tako duboka i srdačna kao što je potrebno za Mene da bi ju odgovorio. Jer Ja ne obraćam pažnju na riječi no sigurno na vašu privrženost Meni koju prouzrokuje vrloduboka vjera. Ja jedino čitam ogledalo vaše duše i znam dubinu vaše vjere i kako je srdačna vaša molitva. I gdje se takva srdačna molitva može čuti Ja Sam uvijek voljan pomoći. Vjerno povjerenje u odgovor na vaše molitve će prema tome uvijek voditi do ispravnog rezultata, jer Ja nikada neću razočarati čovjekovu snažnu vjeru. Ali Ja ću zasigurno blagosloviti one koji se uvijek prisjete Mojega obećanja i predstave Meni sve njihove brige i poteškoće. Moja Ljubav će im sebe dokazati, jer oni će od Mene sve dobiti. Međutim, sve dok oni i dalje kolebaju u vjeri Ja ću zadržati odgovor na njihove molitve, jer Ja želim da Mi se pridruže sa svim njihovim srcem i sve Mi povjere. Slaba vjera, međutim, spriječava iskrenu povezanost sa Mnom. Ali Ja želim biti prepoznat kao voljeni Otac Koji neće dopustiti Njegovom djetetu da ostane u nevolji.

AMEN

Spread the Truth