Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2515 (Sposobnosti… Zadatak… Nazadovanje… Nova Zemlja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2515, 17 Listopad 1942

SPOSOBNOSTI… ZADATAK… NAZADOVANJE… NOVA ZEMLJA…

Ljudsko biće je najviše razvijeno živo biće na Zemlji i prema tome mu je također dan zadatak koji odgovara njegovom stupnju zrelosti. On je sposoban ispuniti ovaj zadatak ako to želi, i baš je ova volja testirana (ona sebe treba dokazati), ona treba donijeti odluku. Jer jedino volja odlučuje da li ljudsko biće kompletira zadatak, da li on koristi njegove sposobnosti i živi prikladno tijekom njegovog konačnog utjelovljenja. On nikakvim sredstvima nije prisiljen to učiniti i prema tome će mu zemaljski zadatak pružiti bezbrojne zadatke za izvršiti. Time stvaran zadatak nije posebice naglašen, namjesto toga on ga treba izvršavati kao dio njegovih zemaljskih aktivnosti… da oblikuje sebe u najveću moguću zrelost na Zemlji… Ako zanemari ovaj zadatak on unatoč tome nastavlja živjeti njegov zemaljski život, ali nesavršeni stupanj njegove duše ostaje. I za ovo on sebe treba opravdati pred Bogom, budući mu je zemaljski život bio dan jedino da usavrši njegovu dušu. On ga je prema tome zloupotrijebio ako samo vrši njegove zemaljske aktivnosti u svoju vlastitu korist (ili ‘za svoj vlastiti probitak’), ili ga je zanemario i tako nije poštivao Božje milosrđe. Zemlja je bila njegov dom i njemu se bilo dozvoljeno utjeloviti kao visoko razvijeno biće; on je već bio u stanju zrelosti sa mnogim vlastitim sposobnostima ipak on je živio njegov život ne više svjesno od pret-povijesnog ljudskog bića (pračovjeka). On je jedino koristio njegov intelekt i volju za zemaljske aktivnosti koje nemaju trajnu vrijednost, i on je koristio Božju snagu da bi to učinio… on ju je samo koristio za svjetovne ciljeve, da bi povećao njegovu vlastitu lagodnost tako da je to samo povećalo žudnju drugih ljudi da naprave isto. I tako je Zemlja postala neprikladna za dušin viši razvoj, to jest svijet prevladava i drži tako čvrsto ljudsko biće da on potpuno zaboravlja njegovu dušu. Stoga je došlo vrijeme koje potrebuje promjenu ako će ljudska bića upoznati njihov istinski zadatak i opet ispravno živjeti. Zemlja se opet mora promijeniti, ona mora još jednom postati što je jednom bila i što treba biti… mjesto obrazovanja za duh gdje svijet ne prevladava nego je čisto sredstvo do cilja… svijet mora biti stvoren iznova, on mora biti restrukturiran, on mora pružati zaklon ljudskim bićima koja svjesno streme ka njihovoj završnoj zrelosti, koji koriste sve Bogom-dane sposobnosti čisto za postignuće zrelosti njihovih duša budući oni shvaćaju kako je ovo istinska svrha njihova utjelovljenja na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth