Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2508 (Oholost… Tama… Zraka svjetla… Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2508, 12 Listopad 1942

OHOLOST… TAMA… ZRAKA SVJETLA… ISTINA…


Čovječanstvo pritišće duboka tama, a znak za to je pogrešno mišljenje i oholost. Tko je ohola duha, ne provjerava da li je u Istini i stoga, ako pogriješi, ne čini ništa da se oslobodi toga. Tko traži, nalazi… ali tko vjeruje da je nepogrješiv, ne traži Istinu, i stoga je nikada neće ni naći. Posjedovati Istinu znači hodati u svjetlu, zabluda (pogreška) je međutim tama. Zato Bog ponekad obasja svjetlom tako da probije tamu, i ljudima može biti pokazana blagodat jedne zrake svjetla, odnosno, čovjeku je ponuđena Čista Istina o kraljevstvu Onoga Koji je u Sebi Istina… A gdje je Istina, tamo je također zabluda prepoznata kao takva… Svjetlo jasno svijetli u mraku… I sada je čovjek slobodan ostati sa Istinom, ili se vratiti zabludi, i tako opet potonuti u noć duha. Ali, ljudi najčešće bježe od svjetla… od Istine… Ne žele odustati od onoga što drže za duhovno vlasništvo, čak i ako je sasvim suprotno Istini, jer su ohola duha i ne žele prepoznati ništa što nadilazi njihovo znanje. I zato je tako teško ljudima donijeti Istinu. Kada bi oni djetinjom dušom sve preispitali, razmislili o svemu, i potom prihvatili ono što izdrži njihovu provjeru, njihovo znanje bi bilo mnogo bliže Istini. A tako je svaki nosilac Istine napadnut od strane instinktivnog osjećaja da je njegovo znanje veće, i stoga čovječanstvo ostaje u mraku, trne svjetlo, jer ga izbjegava. Čak i ako Bog uvijek iznova rasplamsa malo svjetlo koje treba osvijetliti čovječanstvo, ono ne prepoznaje njegov blagoslov i ravnodušno prolazi pored njega, ili samo revno nastoji zatamniti njegov jasni sjaj. Zraka svjetla je blagodat za ljude koji priželjkuju hodati na svjetlu i koji također zahvalno prisvajaju ovu dobivenu milost, ali ovih je tek nekolicina, prevladavaju ljudi koji traže svjetovno znanje, jer im je svjetovno znanje također baklja koja njima rasvjetljuje dovoljno jasno… ona međutim, nije u mogućnosti probiti tamu noći. Ali, budući da vjeruju da posjeduju svjetlo, oni ne žude rasvijetliti njihovo duhovno stanje, i stoga čovječanstvo nastavlja hodati u mraku, koji međutim ima učinak neizmjerne patnje za njih.

AMEN

Spread the Truth