Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2507 (Božja Volja… Zapovijedi… Mir i red… Posljedice)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2507, 12 Listopad 1942

BOŽJA VOLJA… ZAPOVIJEDI… MIR I RED… POSLJEDICE…

Božja je volja da vi trebate živjeti u miru jedni sa drugima, da pomognete jedni drugima sa Ljubavlju i podnosite zajedno vašu patnju. Ako ispunjavate Njegovu volju, vaš će život biti spokojan i blagoslovljen, patnja i tuga će ostati daleko od vas, jer onda će vaš način života koristiti vašoj duši… Vi ćete prakticirati Ljubav prema bližnjemu i na taj način Njemu dokazati vašu Ljubav spram Boga, i vaše će ponašanje biti ugodno Bogu. Ali kako se trenutno odnosite jedni naspram drugih?… Vi se borite jedni sa drugima, vi nanosite štetu vašim bližnjima, i bezobzirnost je dosegla svoje najviše savršenstvo. Otud vi morate trpjeti, vi morate otrpjeti mnogo nevolje koja će vas podučiti da podnosite patnju zajedno i pomognete jedni drugima. Volji se Božjoj mora udovoljiti; inače ljudsko biće narušava Božanski zakon. Život čovjeka koji sebe prilagodi Božanskoj volji može jedino biti spokojan, baš kao što će sve na Zemlji biti harmonično i mirno ako ljudi prihvate Božju volju kao njihovu vlastitu. Ali čim se čovjek suprotstavlja ovoj Božanskoj volji, izvjestan nered će prevladati u njegovom životu koji njemu nije ugodan, jer ljudsko biće svjedoči o njegovoj pogrešnoj volji time što djeluje u suprotnosti sa Božanskom voljom. Udovoljavanje Božanskoj volji, red i mir su uzrok i posljedica, ali isto tako patnja, žalost, nesklad i zemaljski kaos će biti posljedice djelovanja u suprotnosti sa Božanskom voljom… Prema tome Bog je dao Njegove Zapovijedi tako da ljudi trebaju znati koja je Božja volja. On je osigurao izvjesne crte vodilje za ljudski način života na Zemlji, sukladno kojem će ljudsko biće usmjeravati njegov život, i On je također obavijestio ljude o rezultatima ako život ne korespondira sa ovim crtama vodiljama. Božanske zapovijedi su bile dane za dobrobit ljudi tako da onaj koji živi u skladu sa njima može primiti Božanski život. Ne-udovoljavanje, međutim, će rezultirati u dušinoj smrti. Božanska volja se mora vršiti jer, sve dok se ljudsko biće ili njegova duša suprotstavljaju ovoj volji, on i dalje svjedoči o njegovom otpadništvu od Boga, on je i dalje protivan Bogu. Posljedično tome, njegov život na Zemlji mora biti neugodno stanje stvari za njega tako da će ga nagnati u mijenjanje njegove volje, tako da se on pridruži Bogu, Kojeg prethodno nije bio prepoznao/priznao. Iz tog razloga je zemaljska patnja neizbježno nužna za nekoga tko zanemaruje Božju volju ili je Njemu potpuno protivan. Bog jedino zahtjeva da volja ljudskog bića sebe podredi Božanskoj volji, tako da će ljudsko biće učiniti što Bog, kroz Njegove zapovijedi, očekuje od njega napraviti, onda će on ispuniti Božju volju, i onda će njemu biti podaren život sklada i mira za dušu među kaosom i pometnjom svijeta koja je bila prouzročena bezobzirnošću.

AMEN

Spread the Truth