Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2504 (Borba vjere… Izuzetno djelovanje vjernika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2504, 11 Listopad 1942

BORBA VJERE… IZVANREDNO DJELOVANJE VJERNIKA…


To su snage tame koje sada potiču vaše biće. Njihova moć je toliko velika, budući se ljudi sami predaju u njihovu vlast, te zato oni i mogu vladati. Oni truju misli ljudi tako da se oni udalje od Dobrog i Istinitog, i stoga se pokore tim moćima. To je potpuno odvraćanje od Boga, jer Bog je Istinito, Dobro, što ljudi zanemaruju. Snage podzemlja tako ljude zamagljuju, stoga postupanje ovih jednih naspram drugih ne može biti ništa drugo nego zlo. Demonski utjecaj ide tako daleko, da će biti postavljene potpuno različite smjernice za način života ljudi, koje ljudi spremno i bez oklijevanja priznaju. I bit će proglašeno ispravnim ono što je neispravno, bit će dopušteno ono što krši Božje zapovijedi, i svaki čovjek će moći činiti što god on želi, ako to samo služi vlastitoj koristi i ne-Ljubav (nemilosrdnost) će uzeti sve veće dimenzije (Matej 24:12), a time i postupci ljudi u kojima se jasno očituje utjecaj zla. I stoga će dobro duhovno, snage koje se podlažu Božjoj volji, morati poduzeti pojačanu borbu u duhovnom kraljevstvu, protiv snaga podzemlja. A na Zemlji će i od Boga izabrani ljudi… ljudi koji nastoje ispuniti Njegove zapovijedi, jer Ga oni prepoznaju i Njega ljube… morati ići u bitku protiv predstavnika zle moći, protiv onih koji niječu Boga, i vode način života protiv Božanske volje. A ovo će biti žestoka bitka, od strane ovih posljednjih biti će provođena u svoj bezobzirnosti, budući je nastojanje zla zatrti sve što priznaje Boga, potpuno iskorijeniti vjeru u Boga i na Zemlju dovesti drugačije učenje, koje bolje odgovara čovječanstvu koje je postalo bezdušno. A borba će biti teška za vjernike, ali Sam Bog stoji na njihovoj strani, budući je ova borba predviđena od vječnosti… Bog ispunjava Svojim Duhom one koji žele Njemu pripadati, On im daje izvanrednu snagu, jer On Sam djeluje kroz ljude koji Mu se dobrovoljno nude kao alatke. I zato ljudi koji vjeruju mogu mnogo više nego njihovi protivnici, čak i ako zemaljske moći stoje uz ove. Jer, borba s Bogom neopozivo mora dovesti do poraza. Ova borba mora biti, budući se treba dogoditi razdvajanje među čovječanstvom; svatko sam sebi treba razjasniti da se on sam mora odlučiti. I zato će čovjek doživljavati stvari koje ga navode na promišljanje i potiču na odluku. I blago onome tko ide pravim putem, blago onome tko prepoznaje Božju silu u izvanrednim događajima, i tko stoji sa onima koji su u vjeri… On će se zaista odreći svijeta i njegovih dobara, budući je on sada postao bez prava, ali razmijenio je mnogo više za to, dobra koja opstaju do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth