Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2489 (Volja i djelo… Odgovornost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2489, 1 Listopad 1942

VOLJA I DJELO… ODGOVORNOST…

Volja rađa djelo. Volja je prema tome odlučujuća premda je jedino djelo potvrda volje. Bez volje djelo ne može biti izvedeno; ali čak bez djela volja treba biti opravdana pred Bogom budući ona pokazuje prirodu ljudskog bića, impuls za dobro ili za zlo. Kako bi sproveo u djelo volju ljudsko biće mora koristiti energiju života koja teče kroz njega, stoga on može ostvariti dobra baš kao i zla djela, ali da bi to učinio on uvijek treba koristiti snagu koju mu je Bog Osobno dao. Posljedično tome, ako on počini loše djelo on ga ostvaruje uz pomoć Božanske snage i stoga čini nešto za što je on odgovoran pred Bogom. On je, u stvari, koristio njegovu volju da bi povećao snagu Božjeg protivnika sa snagom koju prima od Boga budući je svako loše djelo pokoravanje zloj sili i prema tome ju povećava. Ljudsko biće se okreće od Boga i spram zle sile sa svakim djelom koje se suprostavlja Bogu i lošom namjerom. Ako je ljudska volja dobra, tj. usmjerena spram Boga, onda će on uvijek koristiti energiju života za dobrobit drugih ljudi. On će biti neprestano zaokupljen sa pomaganjem drugima, tj. on će dozvoliti da njegova volja postane djelo. Ako su djela rezultat Ljubavi, to jest ako Ljubav uzrokuje da ljudska volja postane aktivna, onda je njegova volja okrenuta spram Boga. Prema tome volja je po vlastitoj želji odabrala Boga i svako djelo koje rezultira iz ove volje je opravdano pred Bogom, i Bog cijeni ovo djelo u skladu sa ‘voljom da Ljubi’.

AMEN

Spread the Truth