Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2459 (Kratka smjernica za život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2459, 28 Kolovoz 1942

KRATKA SMJERNICA ZA ŽIVOT…

Vaš život treba biti djelovanje u Ljubavi i što god započnete, pokretačka snaga uvijek treba biti Ljubav, i vi uvijek trebate stajati u intimnoj povezanosti s Bogom. A, vi ste povezani s Bogom ako ste aktivni u Ljubavi… A za to vi uvijek i stalno imate priliku, vi ćete uvijek moći svoju pomoć okrenuti bližnjima potrebitima pomoći, bilo tjelesno, bilo duhovno. Svaka dobra riječ, svako pomoćno djelo, djelo je Ljubavi ako ono dolazi iz srca, odnosno ako je učinjeno dobrovoljno, u nagonjenju da pomognete. A, Bog vidi volju vašeg srca, On zna o vašem stavu, i prema tome također (pr)ocjenjuje vaše djelo Ljubavi. A time vi ispunjavate najveću zapovijed, da Ljubite Boga iznad svega, i bližnjega kao same sebe… Jer, čim vi činite bližnjima dobro, čim vi jedan naspram drugog stojite kao braća, i služite jedni drugima, vi također dokazujete Bogu vašu Ljubav za Njega, jer vi u vašem bližnjemu također ljubite i Onoga Koji ga je stvorio; vi ljubite Oca iz Kojega ste svi proizašli kao Njegova stvorenja. I vi se sve više približavate vašem ishodištu od vječnosti, vi se približavate Bogu, od Kojeg ste se jednom odvojili… Vi se kroz Ljubav iznova vraćate natrag Onome Koji je u Sebi Ljubav, i stoga sada također ispunjavate i vaš zemaljski zadatak, formirajući sebe tako, kako je to Božja volja, oblikujući svoje srce kroz Ljubav-no djelovanje, za dostojno primanje Božanskog Duha Ljubavi… Kako bi ovo shvatili, vi morate znati da se vaša duša treba sjediniti sa Duhom u vama, Koji, položen u vas kao Božanska duhovna iskra, iščekuje svoje buđenje kroz Ljubav-no djelovanje. Tek kada je ova duhovna iskra u vama dovedena do buđenja, ona može postati učinkovita (djelotvorna), odnosno, može vas iznutra podučiti, i ako vi ostanete u Ljubavi, vi k sebi privlačite Božanski Duh, Koji se povezuje sa duhovnom iskrom u vama… I tako vaša duša u sebi može skloniti vječno Božanstvo u svoj punini, Božanski Duh, kada se vi trudite nju oblikovati sukladno Božjoj volji… dok vi stoga radite na vašoj duši, odnosno, borite se protiv zlih misli i žudnji, i težite ispravnom, čistom i Ljubav-no aktivnom načinu života… To je sve što Bog traži od vas tijekom vašeg zemaljskog života. A da bi vi to također i mogli, On vam stavlja na raspolaganje Svoju neizmjernu milost, Svoju pomoć, Svoju snagu… koje vi međutim morate zatražiti u molitvi, koje vi morate izmoliti da bi vam oni mogli prići, budući vam ovi pritječu samo kroz svjesnu želju za njima, budući vi kroz to Bogu očitujete vašu volju da dođete k Njemu… Onda vas zahvaća Njegova Ljubav, i On vas više nikada ne pušta pasti… On vas podučava kroz Njegov Duh, i uvodi vas u Istinu.

AMEN

Spread the Truth