Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2454 (Najbazičniji način života u nadolazećem vremenu… Sudbina pojedinačne osobe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2454, 22 Kolovoz 1942

NAJBAZIČNIJI NAČIN ŽIVOTA U NADOLAZEĆEM VREMENU… SUDBINA POJEDINAČNE OSOBE…

Nadolazeće vrijeme će donijeti golemu promjenu postojećih uvjeta života i ljudi će biti prisiljeni voditi potpuno drugačiji život posred nereda i užasnog kaosa, jer nadolazeća prirodna katastrofa će prouzročiti ogromno uništenje i trebat će dugo vremena dok se prijašnji red ne može ponovno uspostaviti. Svaka osoba će morati sebe zadovoljiti sa najbazičnijim načinom života, on neće biti u stanju polagati ikakvo pravo na ugodan/udoban život i biti će izložen oskudicama i nevoljama koje za njega izgledaju skoro nepodnošljive. A ipak on će često sebi postavljati pitanje zašto je podređen ovom pogoršanom životu i biti nesposoban dati ijedan drugi odgovor nego da stanje njegove duše potrebuje ovaj test. I ako on dođe do ovog zaključka sam on će se također pokušati prilagoditi pogoršanim životnim uvjetima i kao kompenzaciju predočiti jedan lakši život u onostranom, u kojem slučaju će on također postati više podnošljiv na Zemlji, jer on treba doći do shvaćanja/realizacije da sve što spopadne ljude korespondira sa Božjim vječnim naumom. I onda će također imati suosjećajno srce za njegovo bližnje ljudsko biće, on će pomoći gdjegod je podesno i oni koji vjeruju u Boga i streme spram Njega će zajednički olakšati nevolju. Jer Ljubav prebiva u njima i ova pomaže otrpjeti i prevladati sve budući ona osigurava ljudskom biću snagu od Boga, Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16). Stav ljudskog bića spram nevolje njegovog bližnjega će odlučiti koliko dugo on sam treba živjeti u siromaštvu i teškim životim okolnostima na Zemlji… On ove može unaprijediti tako što će biti voljan pomoći njegovu bližnjemu, jer onda će Bog također njemu priskrbiti mogućnost da sprovede u djelo njegovu volju dajući mu što sam potrebuje tako da može također dijeliti to sa onima koji, poput njega, žive u najbijednijim uvjetima i time vode težak život.

Inteligencija pojedinačne osobe neće biti odlučujuća budući ona neće biti sposobna postići mnogo jer svi će prethodni uvjeti življenja biti promijenjeni i jedino će najviše strpljenje i voljnost da se podnesu žrtve učiniti ljudima zajednički život podnošljivim. Jer zavisi o ovome kakvu će sudbinu Bog podariti pojedincu da otrpi. Bog Osobno je Ljubav, i ova Ljubav ne želi ljudsku patnju nego njihovu sreću; osim što im ova sreća ne može biti podarena sve dok oni sami ne prepoznaju kako je Bog Ljubav. Međutim, kako bi Ga naučili prepoznati srce mora biti puno Ljubavi, a Ljubav se generalno probuđuje kroz veliku nevolju i patnju. I time Bog ove mora poslati nad čovječanstvo kako bi potpirio iskricu Ljubavi u srcu svakog čovjeka, i zavisno koliko će on onda sebe dokazati on će također biti uzet u obzir od strane vječnog Božanstva. I zato on opet može vrlo brzo pripremiti za sebe podnošljiv život ako također čini sve što može s njegove strane kako bi olakšao nevolju bližnjih ljudskih bića. I njemu će doista biti ponuđeno dovoljno mogućnosti da pusti njegovu srcu govoriti… On će biti sposoban biti s Ljubavlju aktivan na mnoge različite načine… Duhovni baš kao i zemaljski zahtjevi će biti postavljeni pred njega koje on jedino treba ispuniti kako bi također umanjio njegovu vlastitu nevolju i učinio njegov život više podnošljivim.

AMEN

Spread the Truth