Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2452 (Isus Krist… Božji Sin…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2452, 20 Kolovoz 1942

ISUS KRIST… BOŽJI SIN…

Isusova Božanstvenost je tako često sporno pitanje koje se postavlja na odgovor ljudima koji vjeruju u Njega kao Božjeg Sina… Ovo se pitanje opet može ispravno odgovoriti samo onim ljudima koji su u vjeri; njima se može uistinu objasniti Isusova Božanstvenost, dok ljudi bez vjere ne mogu pribaviti nikakvo razumijevanje o tome, budući da oni ne priznaju ni postojanje mudrog, svemogućeg i punog Ljubavi Božanstva, niti Njegovo djelovanje. I tako će njima također ostati neshvatljivo da Bog može Sam Sebe, odnosno Njegov Duh, zračiti ljudima kao i svoj biti (suštini) koja je proizašla iz Njega… Oni ne shvaćaju da između Stvoritelja i Njegovih stvorenja postoji veza koja baš nikada ne može dokončati. Oni također ne razumiju ni da se ovo Božanstvo, Koje može biti uvijek i posvuda, može također u svoj punini skloniti u vanjskom ljudskom obliku… da tako čovjek može takoreći biti ozračen Njegovom Ljubavlju, prožet Njegovom snagom… I da ovaj čovjek onda u sebi krije toliko Božanskog, da je i cijelo njegovo biće prožeto Božjim Duhom i sada mu njegovo uistinu Božansko biće omogućava postati Božjim djetetom. A to će mu ostati nerazumljivo dok god stoji po strani od Kristova učenja, odnosno, dok ne ide putem kojim je Krist išao na Zemlji… putem Ljubavi… Jer mudrost dolazi jedino kroz Ljubav. Ljubavno aktivan čovjek to smjesta shvaća, on ne treba nikakvo dugo objašnjenje, jer Božja snaga, Njegov Duh, već djeluje u njemu, budući da on stoji u strujnom krugu Božanskog Ljubavnog zračenja, i zbog toga mu je također razumljiv učinak pravog života u Ljubavi. Ali, Isus Krist je vodio na Zemlji takav život Ljubavi, i posljedično je On također stajao usred Božjeg Ljubavnog zračenja… On je bio zahvaćen Božjom beskrajnom Ljubavlju, bio je prožet Njegovim Duhom, i snažna volja Ga je preplavljivala… Međutim, Ljubav, Duh, snaga i volja, Biće je vječnog Božanstva… Tako je i Isus postao sličan Bogu, On je bio Njegova Slika, On Osobno je bio Božansko Biće, On je bio Božji Sin, Kojeg se više ne može smatrati individualnim bićem (pojedincem, osobom), nego je bio potpuno Jedno sa Svojim Ocem od vječnosti, Koji je prepoznao Svoju pripadnost Svojemu Ocu, težio potpunom sjedinjenju s Njime, i kroz Svoj život u Ljubavi, pronašao ovo sjedinjenje već na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth