Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2443 (Odgajanje djeteta u vjeri ili Božja pomoć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2443, 9 Kolovoza 1942

ODGAJANJE DJETETA U VJERI ILI BOŽJA POMOĆ…

Svakom uputstvu odgore treba biti pružena pažnja, jer Bog ne prenosi besciljno Svoju Riječ na Zemlju. Čim čovjek prepozna povezanost između neba i Zemlje, i čim poveže svako zbivanje sa duhovnim vođenjem, bit će mu puno lakše podnositi zemaljski život isto kao i uzdići stanje svoje duše, jer onda on ne smatra kako je njegov vlastiti zemaljski život bez svrhe i cilja, nego vodi računa o svojem zadatku. Izvjesnost da je volja Božja odlučujuća za svaki događaj, obavezuje ga da sebe samoga podredi toj volji, da dozvoli biti vođen od te volje, i da se potrudi živjeti po toj volji Božjoj. I potom pridaje Božanskom Glasu, Njegovoj Riječi, potpunu pažnju. I tako živi savjesno svoj život. Čovjek u njegovom neznanju potrebuje Božju Riječ. Kada započne zemaljski život kao čovjek nedostaje mu svako razumijevanje i svako znanje o Božanskim stvarima. On zbog toga mora biti polagano uveden u znanje, i od strane ljudi obaviješten o tome, s pretpostavkom da ti isti bližnji jesu u kontaktu sa Bogom, i da ti isti teže ka Bogu i da imaju spoznaju o Božjem rukovođenju i djelovanju, u koje oni vjeruju. Onda će i dijete biti uvedeno u takvu vjeru. Ako su ti isti ljudi nevjernici i prenose njihovu nevjeru na dijete, ono ipak nije ostavljeno protivnim silama, nego se Sam Bog brine i pomaže mu da stekne spoznaju, oblikujući njegov životni put na način da mu razmišljanje bude stimulirano, dakle on biva podučavan misaonim putem i tako može biti doveden do istog rezultata da nauči vjerovati u jednoga Boga, Koji drži u rukama sudbinu njegovog života, da nauči vjerovati u jedno odredište, u jedan zadatak, koji čovjek mora ispuniti tijekom njegovog zemaljskog života. Bog ne ostavlja ni jedno biće bez pomoći, i ne prepušta nikoga samome sebi ili nevjernim bližnjima. On je dao razum i sposobnost razmišljanja ljudima, koje može dovesti također direktnim putem do spoznaje, kada poduka bližnjih izostaje. Čovjek mora samo razviti svoju volju da bude u Istini. Ne smije sebi dozvoliti da bude vođen, dakle on sam mora biti aktivan, mora željeti poznavati Istinu i činiti ono što je ispravno. Potom će mu se Sam Bog prikazati prepoznatljivim, i On će ga voditi sve dok ne pristigne do svoga cilja.

AMEN

Spread the Truth