Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2441 (Životni je put unaprijed određen… Slobodna volja… Djelo i posljedica…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2441, 8 Kolovoz 1942

ŽIVOTNI JE PUT UNAPRIJED ODREĐEN OD STRANE BOGA… SLOBODNA VOLJA… DJELO I POSLJEDICA…

Najmanji događaji u zemaljskom životu imaju svoju svrhu, čak kada to čovjeku nije očigledno/jasno vidljivo. Ne postoje slučajnosti već jedino Božanska Providnost (Promisao), pošto je životni put svakog čovjeka bio unaprijed određen do u detalje, iako uvijek u skladu sa voljom ljudskog bića, koju je Bog predvidio od vječnosti. Ovo je od takve ogromne važnosti da ljudi trebaju znati za to, ipak baš ovo učenje često rezultira u zavedenim mislima… utoliko što čovjek sada vjeruje za sebe kako je oslobođen sve odgovornosti za sve događaje (ili ‘za sve što čini’), pošto se svejedno sve mora dogoditi u skladu sa Božjom vječnom voljom. Blagoslov utjelovljenja također uključuje slobodnu volju za čovjeka, i sada se on može ponašati i razmišljati u skladu sa istom tom voljom. Time on živi svoj život onako kako sam želi; međutim, on također treba imati priliku testirati svoju volju, to jest odabrati između dobra i zla. Posljedično tome, jedino je volja da duhovno preobrazi svoju dušu potpuno slobodna, dok je čovjekova volja u odnosu na zemaljske stvari efektivno i dalje ograničena… iako vrlinom njegove volje on može u stvari odlučiti zemaljske događaje no on ih jedino može provesti, rezultat, međutim, neće nikad zavisiti jedino o njemu.

Rezultat ljudskog htijenja je reguliran/određen od strane Boga, što hoće reći u skladu sa najmudrijim planom na način da on (= taj rezultat) može koristiti razvoju duše ako bi ljudska volja bila opet tako naklonjena. Posljedično tome, Božja volja može spriječiti svaki plan ljudskog bića, ili on najprije mora imati Božje odobrenje prije nego može biti sproveden. Ali ovo će odobrenje biti dano od strane Boga čak ako akcija ne korespondira sa Božanskom voljom, tako da sloboda volje nije reducirana. Međutim, da li je ili ne onako uspješna kako se čovjek nadao ne ovisi o čovjeku. Sve se događa u skladu sa Božjom voljom, i kakvo god životno putovanje očekuje čovjeka je Božja volja, Koji ljudskom biću nudi priliku ostvariti zrelost na način da njegova duša iz toga može izvući koristi. U drugu ruku, međutim, ljudsko biće mora odgovarati za svoju volju ako želi napraviti nešto loše, čak ako Božanska intervencija spriječi posljedicu. Korespondentno čovjekovoj volji, koju je Bog znao od vječnosti, on je suočen sa svim događajima kako je to Bog odredio. On je koristio volju ljudi, koja je Njemu poznata, kao vodeći princip za njihov zemaljski život i sada efektno daje ovoj volji potpunu slobodu, štiteći istovremeno one ljude koji su posvećeni Njemu od svih štetnih posljedica zle volje drugih ljudi.

AMEN

Spread the Truth