Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2438 (Božanska mudrost… Svjetovno znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2438, 6 Kolovoza 1942

BOŽANSKA MUDROST …. SVJETOVNO ZNANJE ….

Čovjek ne obraća pažnju na Božansku mudrost kad mu je ona ponuđena, a svjetovno znanje prihvaća bez dvojbe, i time odaje da je bliži svijetu nego Bogu. Jer čovjek, koji Boga uistinu ljubi, koji vječnom Božanstvu teži svim osjetilima, njemu nije dovoljno znanje koje mu nudi svijet. Ono mu ostavlja neriješena velika pitanja koja ga ispunjavaju i koja mu može odgovoriti samo Jedan Kome ništa nije nepoznato …. o odnosu čovjeka prema Bogu, o svrsi i smislu stvaranja, o početku i cilju svih stvorenja …. 

Ta pitanja doduše mogu biti odgovorena od ljudi, od svjetovnih mudraca, no oni svoje poglede nikada neće moći obrazložiti, oni će samo nagađati i izvlačiti zaključke koji međutim uvijek proizlaze iz čisto svjetovnog razmišljanja i vrlo su različiti od Čiste Istine. I niti oni koji pitaju niti pak oni koji daju odgovore neće biti uvjereni da su u najpotpunijoj Istini …. No ako je čovjek daleko od Boga, on se odgovorom svjetski mudroga čovjeka da zadovoljiti, jer taj odgovor mu je po volji i prihvatljiviji mu je od Božanske mudrosti.

A potonju će priznati samo oni ljudi koji se nalaze u uskoj vezi s Bogom, kojima je putem djelovanja u Ljubavi vječno Božanstvo već prišlo bliže i koji uslijed toga i prepoznaju što je Božanskog ili pak ljudskog porijekla. Ti ljudi znaju, jer oni su u potpunom uvjerenju da stoje u Istini, i njihovo znanje nije zakrpa, nego je potpuno koherentno. No svjetovno znanje će se održati, pošto će od većine biti promatrano kao mjerodavno, dok će pak duhovno znanje nailaziti na slab odaziv, a kako čovjeku bez vjere, udaljenom od Boga nedostaje moć prosuđivanja, on posljedično ne može prihvatiti ništa što ne razumije.

No onaj koji zna treba se nositi sa tim nesposobnim stanjem, on strpljivo treba prosljeđivati Čistu Istinu, on ju treba zastupati i ne dati se zbuniti ako uspjeh nije odmah vidljiv. Jer Božja Ljubav čovjeku daje mnoge prilike da dođe do spoznaje, a ta spoznaja može mu doći iznenadno tako da vrlo lako Istinu doživi kao takvu i tada se više ne opire prihvatiti ju …. Jer što god da mu svjetski mudraci nude, to će uvijek biti samo nepotpuna zakrpa i jednoga ozbiljno razmišljajućeg čovjeka trajno neće moći zadovoljiti. Jer samo Čista Istina čovjeku omogućuje da u traženju zastane, i kad ju je našao, on uz nju ostane, pošto on tada zna, da se nalazi u Istini ….

AMEN

Spread the Truth