Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2437 (Naznake prirodnog događaja… Isusove upute na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2437, 5 Kolovoz 1942

NAZNAKE PRIRODNOG DOGAĐAJA… ISUSOVE UPUTE NA ZEMLJI


Nije slučajno da rastuće naznake u prirodi sugeriraju jednu erupciju elemenata, jer Bog šalje ove znakove unaprijed kako bi pripremio ljude za jedan izvanredan prirodni događaj koji će nenadano i neočekivano uhvatiti ljude na iznenađenje i rezultirati u neopisivoj bijedi. Ljudi bi trebali povezati ove naznake sa Njegovom Riječi, jer Isus Krist je ovo vrijeme već spomenuo kada je živio na Zemlji, budući je želio ukazati ljudima na eventualne posljedice njihovog načina života. Ovo se vrijeme sada približava, ljudi bi trebali obratiti pažnju na znakove koji nagovještavaju događaj… Oni ne bi trebali zanemariti ništa što odstupa od okvira prirodnog zakona. Bog Sebe najavljuje, to jest, Njegovu intervenciju u postojeći svjetski red, to nije Njegova volja da ljudi trebaju doživjeti išta nepripremljeni što bi ih trebalo i moglo unaprijediti duhovno ako im je uzajamna zavisnost svih događaja objašnjena. Iz ovog razloga Bog neprestano upućuje na nadolazeće vrijeme i obavještava ljude kako je došlo vrijeme koje potrebuje Božansku intervenciju. Onda je ostavljeno na svakoj pojedinačnoj osobi što će učiniti sa ovim upozorenjem… Ako on vjeruje, on će prilagoditi njegov život tome sukladno, on će uspostaviti kontakt sa Bogom i ponizno Mu povjeriti njegovu sudbinu… Oni neće biti u toliko velikoj opasnosti kao oni ljudi kojima nedostaje sve vjere u jednu intervenciju. Potonji isto tako sebe neće pripremiti, sva upućivanja i opominjanja će mimoići njihove uši bez da ih počuju. I prirodni će događaj za njih biti užasan.

Jer vrloduboka vjera daje osobi uvjerenje da su oni zaštićeni od strane Boga u svakoj opasnosti; ipak jedan nevjernik neće imati ništa za što se uhvatiti ako ne prizna Gospodara iznad Sebe u posljednjoj minuti i preporuči sebe Njegovoj milosti. Bog šalje Njegove glasnike već dugo prije događaja kako bi stimulirao razmišljanje čovječanstva, i ove naznake mogu biti prepoznate od strane svakoga tko ih želi prepoznati. One će potaknuti razmišljanje budući se ne pojavljuju samo jednom nego sebe ponavljaju često i u pravilnim razmacima, tako da će one morati biti zamjećene od strane svakoga. Ali svaka osoba obično izmišlja svoje vlastito objašnjenje i ovo zavisi o njegovu stavu spram Boga. Čim on povezuje ove fenomene sa Božjom voljom, on obraća pažnju na njih i pri tome izvlači korist, budući on sebe priprema za vrijeme što je pred njime, što je od velike prednosti za njegovu dušu. Što je Bog proglasio u Riječi i Pismu će se neopozivo dogoditi, jedino je trenutak u vremenu nepoznat ljudima… Iz ovog razloga oni trebaju obratiti pažnju na znakove koje je Bog bio spomenuo. I tako će oni znati da će se Zemlja suočiti sa teškim podrhtavanjima koja će prouzročiti nevjerojatnu patnju ljudskoj rasi… Onda je na svakoj osobi da sebe oblikuje tako da on sebe može osnažiti za nadolazeće vrijeme… On treba ustrajati i apelirati za snažnu vjeru tako da ne oslabi napomol djela uništenja koje je u pričuvi za čovječanstvo. I Bog će se pobrinuti za svaku osobu koja obrati pažnju na Njegovu Riječ i svjesno očekuje Božansku intervenciju.

AMEN

Spread the Truth