Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2436 (Prosvjetljenje duha… Provjera učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2436, 4 Kolovoz 1942

PROSVJETLJENJE DUHA… PROVJERA UČENJA…


Svako duhovno pitanje će vama biti razriješeno ukoliko se vi s pouzdanjem okrenete nebeskom Ocu i od Njega tražite odgovor… Vi živite u vremenu obmana, vaše razmišljanje je bilo pogrešno navođeno, i vi više ne možete razlučiti Istinu od laži, budući ne pozivate Onoga, Koji vam Jedini može dati razjašnjenje. No, Bog vam izlazi ususret u Svojoj Ljubavi, Njegov Duh vas želi prosvijetliti, On vas želi uvesti u ispravno razmišljanje. Temeljni princip vašeg života treba biti, ispuniti Božju volju… Ako ste vi nadahnuti ovom željom, onda vi također morate Njega saslušati da doznate Njegovu volju, vi morate spremno otvoriti svoje srce, tako da vi čujete Njegov glas… „Vidi, Ja stojim pred vratima i kucam; tko Meni otvori, njemu ću Ja ući…“ (Otkrovenje 3:20). Otvorite svoje srce, pustite Ga unutra, i sada Mu izložite svoja pitanja, i On vas neće ostaviti bez odgovora… On će vam reći u čemu vi griješite, i što vi trebate napustiti ili zadržati. Vi međutim previše obraćate pažnju što vas ljudi uče, vi više nemate vlastiti sud, vi puštate da vam duhovnu hranu nude oni koji sami takvu trebaju… vi puštate da ste podučeni od ljudi, koji za to nisu pozvani od Boga, i njihove riječi vi prihvaćate bez premišljanja… U zamjenu, vi ne poznajete Božanski dar. Vi zaista trebate zastupati ono u što ste potpuno uvjereni, no vi morate steći vaše vlastito uvjerenje, vi sve morate promisliti i provjeriti, i ako to izdrži ozbiljnu provjeru, vi smijete za to istupiti… vi morate razmotriti za i protiv (prednosti i nedostatke) svakog učenja (doktrine), vi morate zauzeti stav prema tome i odlučiti se za ono što vi možete potvrditi u dubini srca… Tek onda će svako učenje oživjeti u vama, dok je prethodno ostajalo tek nešto naučeno, što je bez vrijednosti za sazrijevanje duše. U vama se mora probudititi ozbiljna volja da provjerite, jer Bog od vas nikada ne traži da vi nešto prihvate bez da provjerite, čak ni kada vam On Sam to nudi. On vam je dao razum, i vi njega trebate i koristiti; On to od vas zahtijeva, tako da vi ne upadnete u zamke protivnika, koji vas želi zaplesti u njegova obmanjujuća učenja. No, vi ste u ovoj opasnosti, ako vi bez premišljanja prihvatite sve što je od vas zahtijevano da vjerujete. Bog vas uistinu obavještava o Svojoj volji, i ako je vaša volja Njemu okrenuta, vi Njemu nećete suprotstaviti nikakav otpor, odnosno, vi ćete se iz unutarnjeg poticaja odlučiti za ispravno, i vi se ne trebate bojati da ćete postupiti protiv Njegove volje. Ali, o tome morate vi sami promisliti, i tako omogućiti vašem duhu se u vama aktivira. Vi se morate izdvojiti iz svijeta, i dati slobodu duhu u vama, da se on može vinuti u svijetle visine; u vama mora biti snažna žudnja za Istinom, da vi nju želite izvući iz duhovnog svijeta, vi nju morate žudjeti iz dubine srca… I vaša će želja doista biti ispunjena, duhu u vama će priteći Istina, koja mu je ponuđena iz duhovnog kraljevstva, budući je Božja volja da Istina bude posredovana onima, koji takvu žude. No, ako vi bez premišljanja i prosuđivanja prihvatite sve što vam je s ljudske strane ponuđeno, vaše znanje ne vrijedi mnogo, jer vi onda govorite samo ono čemu ste bili podučeni. To međutim nije vaše duhovno vlasništvo, jer to će biti jedino kada ste vi sami zauzeli stav prema tome, i onda to možete uvjerljivo zastupati. No, onda vi posjedujete bogatstvo koje je vječno, i koje će vas istinski usrećiti… No, zabluda koju ste vi usvojili, ne može opstati, vi ćete to jednom morati napustiti, a vaše znanje će onda biti tek neznatno, i zato ga povećajte, dok još prebivate na Zemlji… Molite Boga da vas On Osobno poduči, i osluškujte glas u vama, koji vas podučava u skladu sa Istinom… Jer, Bog je Istina, i On želi da ona bude proširena na Zemlji, da bude svjetlo, tamo gdje još vlada najdublja tama.

AMEN

Spread the Truth