Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2424 (Bogu-protivne snage… Božja intervencija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2424, 28 Srpanj 1942

BOGU-PROTIVNE SNAGE… BOŽJA INTERVENCIJA…

Bogu-protivne snage izuzetno su aktivne, truju ljudske misli i odvraćaju ih od Boga, od spoznaje Istine, i to je razlog (povod) borbe do uništenja koju oni vode jedni protiv drugih. One ni od čega ne zaziru i nemaju nikakve sumnje da će se oni izručiti tim snagama kroz svoju suradnju ili također pristajanjem na ovu borbu do uništenja, i oni su potpuno zaposjednuti (obuzeti, preuzeti) od ovih sila, a ono što one ljudima nalažu da naprave, ovi dobrovoljno izvršavaju. I stoga sama zla sila djeluje kroz ljude koji joj se izručuju kroz njihov način života, kroz njihovo uvjerenje (stav, nazor) i postupke. Ovo je istoznačno s duhovnim propadanjem, s uzaludnošću (beskorisnošću) zemaljskog života… sa smrću duše… I protivnik osvaja dušu za dušom, čim on pridobije ljude za svoje sramotne planove, i on koristi njihovu privrženost materiji, lakomost (pohlepu) za zemaljskim posjedom, na način da mu oni potpuno pripadnu, da oni teže još jedino zemaljskim dobrima, a zbog kojih gube svoje duše, da oni prodaju svoju dušu, kako bi se obogatili na prolaznom (propadljivom), bezvrijednom dobru… A to je vrijeme kada Bog zaustavlja djelovanje protivnika… Ono pred čim ljudi ne prežu (ne uzmiču), Bog im živo drži pred očima, uvlačeći ih u sada same u supatništvo, dajući očitu prednost djelovanju onoga koji teži uništenju. Ipak, On Svome protivniku čupa moć iz ruku… Sada više nije na ljudima izvršiti djelo uništenja kao prije, nego Sam Bog intervenira razarajuće, zahvaljujući Svojoj volji i Svojoj moći… A Njegovoj se volji ljudi ne mogu oduprijeti, oni ju ne mogu spriječiti, i moraju se nemoćno uklopiti, tako da Bog Sam uzima uzde u ruke, i svjetska događanja sada idu svojim tokom sukladno Njegovoj Božanskoj volji. Što su ljudi sami prethodno vršili, sada će se dogoditi bez njihove suradnje, a neće moći ni okončati ljudskom voljom, nego oni tako dugo moraju podnositi, dok Sam Bog to ne okonča. A sada će biti otkriveno djelovanje protivnika i Božanska moć. Tko potonjeg prepozna u događanju, on još nije potpuno izgubljen, premda će biti osjetno pogođen, jer tko razjašnjenje svakog događaja pokušava pronaći u Bogu i Njegovoj volji, on će i svoj zemaljski život sada živjeti u skladu s tim, i iskoristiti ga za dobro svoje duše. Tko međutim u tome ne prepozna Božju ruku, on će jedino vidjeti zemaljsku propast, on će zemaljsko uništenje gledati jedino svjetovnim okom, i njemu više ne može biti ponuđeno spasenje duše. On je još sasvim zarobljen (vezan) od strane materije, i on bilo koji svjetski događaj promatra samo sa stajališta gubitnika ili dobitnika. On je podlegao zloj sili, i demon je uzeo u posjed njega i njegovu dušu.

AMEN

Spread the Truth